Ny minister anerkender reform-udfordringer

Den nye beskæftigelsesminister, Henrik Dam Kristensen, er opmærksom på, at de nye tiltag i beskæftigelsesreformerne giver udfordringer. Socialrådgivernes erfaringer og input vil blive inddraget direkte i det fremtidige arbejde, forsikrer han.

Da Socialdemokraternes Henrik Dam Kristensen i starten af oktober overtog posten som beskæftigelsesminister fra Mette Frederiksen, udtrykte Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, glæde over, at valget var faldet på ham.

Men hun beklagede samtidig timingen af ministerskiftet, som kom, mens indførelsen af de mange reformer på beskæftigelsesområdet stadig var på deres højeste.

Majbrit Berlau opfordrede den nye beskæftigelsesminister til at bruge socialrådgivernes erfaringer med implementeringen af reformerne i det fortsatte arbejde.

Nu har Henrik Dam Kristensen på et møde med DS selv understreget, at socialrådgiverne skal inddrages i dialogen om beskæftigelsesreformerne – ligesom det har været tilfældet mange gange i de seneste år.

Anerkender udfordringer

Beskæftigelsesministeren anerkender også, at reformerne kan give udfordringer med eksempelvis at sikre de rigtige tilbud til aktivitetsparate og at få de nye elementer i organisationen til at fungere, herunder den koordinerende sagsbehandler og rehabiliteringsteams.

Henrik Dam Kristensen henviste blandt andet til Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse fra foråret 2014 om socialrådgivernes erfaringer og udfordringer med implementering af reformerne, samt en supplerende undersøgelse fra Rådet for Socialt Udsatte.

Udviklingen vedrørende koordinerende sagsbehandlere og rehabiliteringsteams samt tilbuddene til uddannelses- og aktivitetsparate unge under 30 år har været særligt i fokus både blandt socialrådgiverne i DS-undersøgelsen og i pressen.

Vil bruge DS-forslag til lovændringer

På baggrund af input fra socialrådgiverne har Dansk Socialrådgiverforening foreslået Beskæftigelsesministeriet en række ændringer til Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven for at sikre en sammenhængende indsats for borgerne.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen understregede, at han vil tage disse forslag med i arbejdet med den nye Carsten Koch-udvalgsrapport om styrkelse af indsatsen for udsatte ledige.

DS: Positivt signal skal følges op af handling

Beskæftigelsesministerens signal om at inddrage fagpersonernes erfaring er enormt vigtigt, understreger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Især på baggrund af de mange udfordringer, der har været med at implementere reformerne. Og det er nødvendigt med handling bag intentionerne, understreger hun.

– Vi er glade for, at ministeren kan se værdien i dialogen, men vi skal se resultater. Der er stærkt brug for politisk vilje til at sikre, at de faglige elementer i reformerne implanteres ordentligt. Ellers kan det i sidste ende blive et retssikkerhedsmæssigt problem, at indsatserne er så forskellige fra kommune til kommune.