Leder

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 26. august 2020.

Så er det igen tid for valg til de politiske poster i DS for de næste to år.

Ved hvert valg har jeg overvejet, om jeg skulle stille op igen. Overvejelserne er gået på, om jeg fortsat havde 100 procent engagement i medlemmer og Dansk Socialrådgiverforening, om jeg ville prioritere den store arbejdsindsats, at det skal være sjovt, og om jeg er den bedste til opgaven. Så mit eget grundlag har været i orden til alle valg.

Egentlig traf jeg beslutningen om ikke at genopstille sidste efterår – så privatliv og familie kan fylde lidt mere, og så arbejdstiden kan gå ned på kun 37 timer. Det har været en meget svær beslutning, og jeg har haft svært ved at holde fast i den. Men jeg genopstiller ikke som regionsformand.

Jeg er sikker på, at der kommer en god ny formand i DS Region Syd, og ønsker os et godt valg.

Jeg fortsætter arbejdet og det gode samarbejde med jer perioden ud og fratræder på Repræsentantskabsmødet sidst i november, så foreløbig ses vi, som vi plejer.

Bedste hilsner
Anne Jørgensen
Regionsformand