Forenkling må ikke blive en spareøvelse

Som en del af sammenhængsreformen præsenterede regeringen tirsdag et forslag til en afbureaukratiseringsreform. Det er noget, DS har efterspurgt længe, men det er afgørende, at afbureaukratiseringen ikke bliver en skjult nedskæring.

Forenkling må ikke blive en spareøvelse

modelphoto: iStock.com

Regeringen regner med, at afbureaukratiseringsreformen kan effektivisere den offentlige sektor for fire mia. kroner fra 2019 til 2022. Socialrådgivernes hovedorganisation, FTF, deler ikke regeringens optimistiske beregninger af effektiviseringsgevinsterne.

– Men uanset beløbet, er det helt afgørende, at de ekstra midler, der kan findes ved fx regelforenkling, kommer borgerne og medarbejderne til gode lokalt, sagde Bente Sorgenfrey, da afbureaukratiserings-reformen blev præsenteret tirsdag.

Når det er sagt, så er det glædeligt, at regeringen som en del af afbureaukratiseringsreformen planlægger at gennemføre en kulegravning af regler og registreringskrav på området for udsatte børn og unge. Det ligger godt i forlængelse af DS’ arbejde med afbureaukratisering af børnesagsarbejdet.

– Mange socialrådgivere sidder med oplevelsen af, der går kostbar tid fra kontakten med børn og familier. Det er derfor oplagt at kulegrave den måde, kommunerne omsætter lovgivningen på området for udsatte børn, siger Mads Bilstrup, nuværende formand for DS Region Nord og kommende formand for DS.

Forenkling og én plan

DS er kommet med mange bidrag til regeringens sammenhængsreform. Mange socialrådgivere har ’meldt en regel’, som de mener kan undværes, til Sophie Løhde. Og i sommeren 2017 overrakte DS ni forslag til forenkling af beskæftigelsesindsatsen til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Mange af disse forslag er kommet med i den aftale om forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet, som et flertal i Folketinget er blevet enige om. Læs Majbrit Berlaus kommentar til forenklingens af beskæftigelsesindsatsen.

En anden forenkling, som DS har arbejdet målrettes for, og som også indgik i det materiale, DS har overrakt til beskæftigelsesministeren, er ideen om én plan, som også er vedtaget i Folketinget og trådte i kraft 1. juli 2018. Læs mere om én plan.