Nu har Dansk Socialrådgiverforening fået ny ledelse

Mads Bilstrup er ny formand for Dansk Socialrådgiverforening fra og med i dag, lørdag den 24. november. Han afløser Majbrit Berlau, der har siddet i formandsstolen siden 2012 og fra 1. januar bliver en ud af seks næstformænd i fagbevægelsens nye hovedorganisation, FH.

Nu har Dansk Socialrådgiverforening fået ny ledelse

Dansk Socialrådgiverforenings nye hovedbestyrelse - Foto: Palle Peter Skov

Det er en erfaren socialrådgiver, der overtager formandsposten. Mads Bilstrup har indtil nu været formand for DS’ Region Nord, og han har været aktiv i foreningen gennem 20 år.

– Jeg er meget glad for, at mine fagfæller har peget på mig som formand. Det er en kæmpe tillidserklæring, siger han.

Dansk Socialrådgiverforenings nye næstformand er Ditte Brøndum, som indtil nu har været fællestillidsrepræsentant i Gladsaxe Kommune.

Her er Dansk Socialrådgiverforenings nye hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af ti medlemmer og to suppleanter. Desuden er DS’ forretningsudvalg og SDS’ formandskab medlemmer af hovedbestyrelsen.

Medlemmer

Henrik Mathiasen (genvalgt)
Charlotte Vindeløv (genvalgt)
Betina Agger (ny)
Susanne Grove (genvalgt)
Signe Færch (ny)
Roar Mohammed Johansen (ny)
Birthe Povlsen (ny)
Lena Skovgaard (ny)
Ernst Oskar Norrhäll (ny)
Morten Linnet Bargisen (ny)
1. suppleant Tania Larsen Kvist (ny)
2. suppleant Berit Wolff (genvalgt)

Forretningsudvalg

Mads Bilstrup, formand (ny)
Ditte Brøndum, næstformand (ny)
Rasmus Balslev, formand, Region Øst (genvalgt)
Trine Quist, formand, Region Nord (ny)
Anne Jørgensen, formand, Region syd (genvalgt)

SDS’ formandskab

Laura Pode, forkvinde (ny)
Lisa Eltved, næstforkvinde (ny)