Organisationsaftalen for underviserne på professionshøjskole-området er næsten klar

Organisationsaftalen for underviserne på professionshøjskolerne er ved at blive færdigredigeret. Der er ikke de store ændringer i denne aftale, men lidt forbedringer er der på arbejdstid.

Som bekendt var der ikke midler til DS’ egne forhandlinger på statens område, så de forbedringer, vi kunne forhandle, skulle være omkostningsneutrale. Organisationerne er helt opmærksomme på flere forskellige udfordringer på professionshøjskolerne også på arbejdstid.

Der er kommet et par mindre forbedringer i forhold til TR’s indflydelsesmuligheder og i forhold til en større forudsigelighed på arbejdsopgaver og ressourceforbruget.

De faglige organisationer holder et fyraftensmøde om forbedringerne den 30. august kl. 15.00-16.30. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, kan du gøre det her.