Socialrådgiverstudiet slår alle rekorder

Både søgning og optag på landets socialrådgiveruddannelser er i år højere end nogensinde før. Der er brug for masser af dygtige nye socialrådgivere - og netop derfor bør uddannelsens rammer styrkes, understreger de socialrådgiverstuderendes formand.

Søgningen til socialrådgiveruddannelsen har slået rekord de seneste år, og det er sket igen i år.  9449 har søgt ind, hvoraf 3456 af ansøgerne har haft socialrådgiverstudiet som førsteprioritet. Sidste år gjaldt det henholdsvis 8957 og 3225 personer.

I år er der optaget 2146 nye studerende, hvilket slår det hidtidige rekord-optag fra 2013 – året før Aalborg Universitet indførte adgangsbegrænsning på sit socialrådgiverstudie.

Formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS), Anna Sofie Vedersø Larsen, ønsker de mange nye socialrådgiverstuderende tillykke med deres studievalg.

– I er kommet ind på en fed uddannelse og har valgt et fag, som er både spændende og enormt vigtigt for samfundet. Samtidig er det et fag, der har en meget stærk identitet og et stærkt fællesskab.

”Studiet skal ruste os til virkeligheden”

De mange nye studerende skal dog være bevidste om at man ikke kan læse til socialrådgiver alene, fortæller Anna Sofie Vedersø Larsen.

– Det vil altid ske i et samspil med ens medstuderende og undervisere. Vi kan kun blive så dygtige som vi ønsker, hvis vi reflektere og diskutere faget sammen.

Ikke kun, fordi socialrådgiverfaget indeholder svære problemstillinger, men også fordi studiet – ligesom en lang række andre uddannelser – gennem længere tid har været udsat for nedskæringer.

– Der er stort behov for færdiguddannede socialrådgivere, blandt andet i kommunerne, og set i det lys er det særligt positivt, at så mange har valgt studiet. Men den store efterspørgsel på vores faglighed betyder også, at rammerne for, at de studerende kan tilegne sig den faglighed, skal være i orden, siger Anna Sofie Vedersø Larsen.

De rammer har været under pres længe, understreger de socialrådgiverstuderendes formand.

– Derfor arbejder vi i SDS – sammen med Dansk Socialrådgiverforening og andre organisationer – på at sikre, at fagligheden på uddannelsen står mål med den virkelighed, vi møder i praktikken og som færdiguddannede, siger hun.

Anna Sofie  Vedersø Larsen nævner blandt andet sikring af praktikpladser til det stigende antal studerende, samt fokus på undervisningens kvalitet som vigtige arbejdsopgaver.


Studerende får medlemsfordele for kun 32 kroner
Socialrådgiverstuderende kan blive medlem af SDS – og dermed Dansk Socialrådgiverforening – for kun 32 kroner om måneden. Studentermedlemmer får blandt andet fagbladet Socialrådgiveren tilsendt, mulighed for medlemskab af en eller flere DS-faggrupper, adgang til en række faglige arrangementer, mulighed for gratis coaching om karrierespørgsmål samt en række kontante fordele.Derudover kan studerende, som melder sig ind mindst 12 måneder før endt uddannelse, få tre måneder på studie-kontingent som ledig nyuddannet.Du kan kontakte din lokale SDS-afdeling direkte på din uddannelsesinstitution eller via SDSnet.dk eller facebook.com/SDSnet.