DS’ ledelse fortsætter i to år

Selv om afstemningen til DS-valget først går i gang den 14. september, står det allerede nu klart, at Mads Bilstrup og Ditte Brøndum fortsætter som formand og næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og at Trine Quist og Rasmus Balslev fortsætter som regionsformænd i hhv. Region Nord og Region Øst, da der ikke var modkandidater til posterne.

Mads Bilstrup og Ditte Brøndum fortsætter parløbet som formand og næstformand for socialrådgiverne. De vil fortsat arbejde for bedre vilkår for det sociale arbejde, ordentlige løn- og arbejdsvilkår, plads til faglighed og ikke mindst for fortsat at udvikle Dansk Socialrådgiverforening som medlemmernes stærke, faglige fællesskab, fortæller Mads Bilstrup.

– Det er jo et kæmpe privilegium at repræsentere socialrådgiverne. Socialpolitikken og fagforeningsarbejdet har fyldt meget i mit liv i mere end tyve år. Det er både en livsstil og et arbejde, som giver mening og som jeg holder meget af, siger han.

Mads Bilstrup ser frem til at fortsætte arbejdet sammen med Ditte Brøndum og alle andre i DS.

– Vi har mange vigtige opgaver foran os og et godt fundament at bygge på. En af de vigtige opgaver er den kommende overenskomstforhandling, hvor vi kæmper for socialrådgivernes løn- og arbejdsforhold. En anden vigtig opgave er at omsætte den enorme ressource, vi har, i form af vores medlemmers viden og erfaringer. Vi skal bruge det til at være med til at forme socialpolitikken og de rammer, vi arbejder under, siger han.

Også Ditte Brøndum glæder sig også over genvalget

– Det er fantastisk at få lov at fortsætte arbejdet med at skabe ordentlige vilkår for det sociale arbejde. Rammerne og arbejdsmiljøet for os socialrådgivere vil fortsat være et kæmpe fokusområde i de kommende to år. Og der er brug for at styrke socialrådgiverfaget, så vi får mulighed for at udvikle vores kompetencer hele livet igennem – for målet er at flytte faget derhen, hvor socialrådgiverne kan holde til et langt arbejdsliv, siger hun.

Formandsskabet vil fortsat have fokus på, at socialfagligheden skal i højsædet.

– Der er stadig brug for, at omverdenen får en bedre forståelse af, at socialt arbejde kræver plads til faglighed og ordentlige arbejdsvilkår. Som situationen er nu, oplever for mange socialrådgivere urimelige arbejdsvilkår, siger Ditte Brøndum

To regionsformænd fortsætter

Trine Quist og Rasmus Balslev fortsætter som regionsformænd i de næste to år i hhv. Region Nord og Region Øst. De glæder sig meget til det fortsatte arbejde og vil bl.a. fokusere på de nyuddannede socialrådgivere, på arbejdsmiljø, fagligheden og på den helt konkrete hjælp til medlemmer, der har brug for det.

– Jeg er helt vildt glad – og meget stolt og ydmyg over den tillid, jeg bliver vist ved genvalget. Jeg glæder mig så meget til at fortsætte arbejdet sammen med de andre valgte, medlemmer og medarbejdere i DS, siger Trine Quist.

– Der er nok at tage fat på, og af store vigtige opgaver som ligger lige for, er forhandlingen af socialrådgivernes kommende overenskomst. Vi er i fuld gang med kravsindsamlingen blandt medlemmerne, som er et vigtigt fundament for at vi kan stå stærkt, når vi skal til forhandlingsbordet og kæmpe for de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for socialrådgiverne, siger hun.

En anden stor og vigtig opgave er, at vi som fagforening hele tiden arbejder for at være et attraktivt og relevant fællesskab for alle socialrådgivere.

– Det handler om mange ting, bl.a. fokus på socialrådgivernes arbejdsmiljø, faglighed, omdømme, synlighed etc. Men først og fremmest handler det om, at vi hele tiden er tæt på medlemmerne, er tilgængelige og er i en fortløbende dialog med dem om, hvad der er vigtigt for dem, og hvad der optager dem i deres hverdag.

Også i Region Øst er der glæde og fokus på de kommende arbejdsopgaver.

– Jeg er først og fremmest taknemmelig over at kunne få lov at repræsentere mine fagfæller i yderligere to år. Det er et privilegium, jeg bærer med stor ansvarsfølelse. Det er ekstremt meningsfuldt at arbejde for bedre rammer og facilitere et stærkt sammenhold blandt socialrådgiverne, så tak for tilliden, siger Rasmus Hangaard.

– De sidste to år har vi i Region Øst gjort meget for at invitere flere ind i udviklingen af vores faglige fællesskab. De frivillige regionsbestyrelsesmedlemmer har gjort en fantastisk indsats for at tilrettelægge aktiviteter som Faglig Fællesskabsdag og folkemødedebatter, der har engageret hundredvis af socialrådgivere og socialrådgiverstuderende. Vores konsulenter har udviklet meget på, hvordan vi understøtter tillidsfolk og klubber i at stå stærkere, når problemer og løsninger skal formuleres og løftes overfor ledelse og politikere, siger han.

Vi skal bygge oven på vores arbejdsmiljøkampagne med målrettede indsatser på de arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet lider og medarbejderudskiftningen er stor, mener Rasmus Hangaard Balslev.

– Vi skal have særskilt fokus på de nyuddannedes overgang fra uddannelse til arbejde, så de kan få et langt og lykkeligt socialrådgiverliv. Vi skal også gøre værdien af et DS-medlemskab endnu tydeligere for de nyuddannede, for det er dem, der skal definere DS’ styrke og størrelse på sigt. Et middel kan være at synliggøre nogle af de lidt ”usynlige” gevinster ved et medlemskab, f.eks. indflydelse på overenskomsterne og vores konsulenters indsatser i forhandlinger for enkeltmedlemmer. Det er helt vildt, hvor god en hjælp man kan få, hvis man for eksempel står til at blive afskediget. Og så skal vi tale om, hvordan vi kan arbejde mere strategisk med lokalpolitisk indflydelse, som kan føre til bedre rammer for socialrådgivernes arbejde, siger han.

I Region Syd er der flere kandidater til posten som regionsformand, så her skal medlemmerne til stemmeurnerne. Læs interview med de to kandidater her.