DS’ vejledende sagstal er revideret i 2020

På baggrund af en stor undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på de kommunale myndighedsområder, er DS’ vejledende sagstal blevet revideret og på flere områder justeret ned.

Dansk Socialrådgiverforening gennemførte en TR-undersøgelse i efteråret 2019. Den konkluderer, at flere og flere arbejdspladser gennemsnitligt set overholder DS’ vejledende sagstal. Dog skal man være opmærksom på, at tillidsrepræsentanterne har indmeldt et gennemsnitstal på vegne af medarbejderne, som derfor hver især kan have en større variation af antal sager i deres sagsstamme. Desuden viser undersøgelsen, at en stor andel af tillidsrepræsentanterne fortsat vurderer, at det aktuelle sagstal på deres arbejdsplads er for højt.

Hovedbestyrelsen har valgt at nedjustere DS’ vejledende sagstal på følgende områder: Børnefamilieområdet, børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet, voksenpsykiatriområdet samt kontanthjælpsområdet (som nu er opdelt i fire underkategorier).

Følgende områder er uændrede: Sygedagpengeområdet, området for ressourceforløb, afklaring af førtidspension og fleksjob samt integrationsområdet.

DS anbefaler

DS anbefaler, at leder, TR og AMiR drøfter sagstal en gang om året med henblik på at nedbringe arbejdsbelastningen. Drøftelsen kan også dreje sig om de faktorer i arbejdet, der har betydning for kvalitet og effektivitet i sagsarbejdet, så der sker en løbende tilpasning af forholdet mellem arbejdsmængde, arbejdsindhold og vilkår for arbejdet.

DS’ vejledende sagstal samt øvrige materialer kan bruge som inspiration til drøftelsen.

» Læs undersøgelsen Sagstal i kommunale forvaltninger

» Se DS’ vejledende sagstal

» Brug dialogværktøjet Faktorer der påvirker sagstal