Guide til afholdelse af klubmøde om genåbning af Danmark og rammerne for vores arbejde

Dette er en lille guide til, hvordan I med inspiration fra det fælles online møde, DS har afholdt 28.april, kan fortsætte samtalen om genåbningen på jeres arbejdsplads.

Guiden indeholder:

Det er helt op til jer, hvor mange af elementerne fra guiden I vil bruge på jeres klubmøde. Husk at en god fælles snak med udgangspunkt i spørgsmålene til gruppesnakken, kan være lige så godt som den lidt mere avancerede udgave med PowerPoints og oplæg. Det vigtigste er, at I får talt sammen om situationen, så I står fælles omkring jeres bekymringer og forventninger.

Rigtig god fornøjelse!

Tips til mødeafvikling

  • Vi anbefaler, at I bruger videoværktøjet Zoom, fordi det er sikkert at bruge samt er meget brugervenligt. Andre digitale løsninger kan dog også sagtens anvendes.
  • Fordel roller og ansvar mellem jer. F.eks. således: 1 er host (dvs. indkalder og mødeleder); 1 er ansvarlig for at introducere til og samle op på gruppearbejdet, TR er oplægsholder.
  • Hvis muligt så sørg for at lægge en gruppesamtale ind i mødet. Plenumsamtaler er svære at gennemføre på video end i virkeligheden, hvorimod grupperum muliggør, at man kan komme i dybden og få taletid nogle få sammen.
  • Husk at gruppesnakken kan tilrettelægges, så den passer til jer og jeres behov. Måske er det genåbning, som I har brug for at tale sammen om, men det kan også være et specifikt tema omkring genåbning. Måske er det en mere bred snak om, hvordan I har det og har haft det den seneste tid. Dog kan det være godt at overveje som en afslutning, hvad I vil gå videre med (f.eks. sammen, ift. jeres leder, TRIO’en eller andet). På den måde har I et fælles næste skridt og noget der skal handles på ovenpå jeres samtale.
  • Lav en aftale med jeres leder om, at I holder klubmødet eller placer det udenfor arbejdstiden.
  • Overvej at invitere uorganiserede med, så de kan få en smagsprøve på fællesskabet. Husk på forhånd at afklare, hvem der bagefter tager en snak med dem om deres oplevelser og om det har lyst til at være medlem.

Forslag til program, tidsplan, talepunkter, rammer for gruppearbejde

» Donwnload program

Forslag til powerpoints, som I kan bruge til videomødet

» Donwnload powerpoint