Nye muligheder for at blive testet for Corona-smitte

I denne uge har Sundhedsstyrelsen åbnet op for, at nye grupper kan blive testet. Her og nu betyder de nye regler, at en socialrådgiver, der arbejder i et tilbud for særligt sårbare grupper på socialområdet, og som bare har lette symptomer, kan selvvisiteres direkte til test i en regional Covid-19-klinik efter aftale med personaleleder.

Henvisningen kan ske ved brug af samtykke fra socialrådgiveren og personaleleder, via telefonisk kontakt, eller pr. mail. Socialrådgiveren tager efterfølgende kontakt til Covid-19-klinikken med henblik på en diagnostisk test. Svaret på testen tilgår socialrådgiveren.

Alle borgere med bare lette symptomer på Covid-19 kan kontakte deres læge (eller lægevagt/akuttelefon) for at blive henvist til en test. Både borgere, der bruger de sociale tilbud, og socialrådgivere, der ikke arbejder med særligt sårbare grupper, kan henvises på den måde.

Derudover er der nye udvidelser på vej om test af personer, der er uden symptomer. Den første kommer den 27. april. Det drejer sig om situationer, hvor man vurderer, at der kan være mistanke om Covid-19 hos en borger eller personale på plejecentre, ældreboliger, kommunale bosteder, herberger, kriminalforsorgens institutioner, forsvarets institutioner, lukkede institutioner på socialområdet, flygtninge- og udrejsecentre og andre lukkede institutioner. Er der mistanke, så skal personen henvises til vurdering og test for Covid-19 via egen læge eller plejehjemslæge mv. for tidligt at forebygge og opspore Covid-19 på institutioner og så sikre karantæne og isolation.

Endelig er der endnu en udvidelse på vej, men det er ikke angivet, hvornår den er på plads. Det vil være en adgang til rutinemæssig test af medarbejdere uden symptomer i sundhedsvæsenet, på ældreområdet, på bosteder, på kriminalforsorgens institutioner, på lukkede institutioner på socialområdet mv., som i deres daglige arbejde har kontakt med personer i særlig risikogruppe.
» Læs mere i DS’ FAQ om corona og arbejdsmiljø