DS i dialog med ministre om bedre offentlig styring

Statsministeren har inviteret Dansk Socialrådgiverforening til dialogmøde om kravene til bedre styring i den offentlige sektor. Socialrådgivernes budskab er klart: Fjern barrierer for samarbejde på tværs og styrk investeringsmulighederne.

Regeringen præsenterede i starten af april sit arbejdsprogram for en kommende reform, der skal skabe bedre styring i den offentlige sektor.

For at kvalificere arbejdet med reformen har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indkaldt Dansk Socialrådgiverforening og andre centrale aktører på området til dialogmøde om, hvad det kræver at styrke styringen af den offentlige sektor.

Med til dialogmødet, som afholdes fredag den 28. april på Marienborg, er også minister for offentlig innovation Sophie Løhde, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (L) samt erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

– Vi skal sikre mere tid til kerneopgaven for den enkelte medarbejder og have en klogere styring af den offentlige sektor ud fra, hvad der giver værdi og kvalitet for borgeren. Vi skal måle på resultater i stedet for processer, og vi skal skabe større rum for faglighed og ledelse, udtalte Sophie Løhde i forbindelse med regeringens foreløbige arbejdsprogram for en styringsreform.

Vigtig dialog om bedre styring af sociale indsatser

DS-formand Majbrit Berlau glæder sig over muligheden for at give socialrådgivernes input til, hvordan styringen i den offentlige sektor kan forbedres:

– Vi har længe været i dialog med både ministre, embedsmænd og andre aktører for konkret at pege på, hvilket bureaukrati, der set med socialrådgiverøjne er unødvendigt, og hvad der skal til, for at styringen af socialrådgivernes arbejdsområde kan forbedres. Jeg ser i høj grad denne invitation som et resultat af disse gode samarbejder.

Majbrit Berlau understreger, at tillid til socialrådgivere og andre offentligt ansatte fagfolk er afgørende for at sikre effektive og ordentlige arbejdsvilkår samt gode indsatsmuligheder for udsatte borgere.

– Men samtidig er der behov for, at it-understøttelsen af socialrådgivernes arbejde bliver langt bedre, så vi undgår den høje grad af dobbeltarbejde, som vi ser i dag. Og selvom vi nok ikke kan undgå ”siloopdelingen” fuldstændig, bør den mindskes, så vi kan forbedre mulighederne for at lave sammenhængende sociale indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer.

Det kan blandt andet ske ved at mindske skellene mellem jobcenter, ydelseskontor og socialforvaltning. Majbrit Berlau anbefaler også at styrke samarbejdet mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet, så rammerne for helhedsorienterede indsatser forbedres.

DS: Investér på tværs af forvaltninger

Desuden vil Dansk Socialrådgiverforening opfordre regeringen til at gøre det langt nemmere at foretage langsigtede offentlige investeringer på tværs af forvaltninger og offentlige kasser.

– Der må gøres op med den nuværende kassetænkning, så det blandt andet bliver muligt at foretage flerårige investeringer i eksempelvis bedre sociale indsatser. Det vil kræve ændringer i budgetloven, siger Majbrit Berlau.

Samtidig bør en eventuel gevinst som følge af disse investeringer komme tilbage til den forvaltning, kommune eller myndighed, som har foretaget investeringen, mener hun.

– I øjeblikket ender besparelser som følge af eksempelvis kommunale investeringer i bedre sociale indsatser, ofte et andet sted end hos den kommune, der foretog investeringen. Det gør det langt mindre attraktivt at foretage investeringer, som ellers kan komme både den enkelte borger og samfundet som helhed til gavn, og det kalder altså på ændringer i den økonomiske styring af området.