DS investerer i fremtidens fagforening

Repræsentantskabsmødet besluttede at investere 10 millioner kroner i initiativer, der skal skabe højere medlemstilfredshed, og gøre Dansk Socialrådgiverforening mere relevant for fremtidens medlemmer.,

På repræsentantskabsmødet i november blev budgettet for 2023 og 2024 vedtaget, og her blev det besluttet at bruge 10 millioner kroner fra Dansk Socialrådgiverforenings formue på initiativer, der vil gøre det muligt at rekruttere og fastholde flere medlemmer.

Investeringen skal gøre det muligt at eksperimentere med nye måder at være fagforening på overfor den næste generation af socialrådgivere, ved at afprøve nye måder at møde dem på, som taler ind i deres behov og skabe værdi for dem.

Pengene skal blandt andet bruges på

  • En omfattende rekrutteringsindsats via FTR.
  • Styrke den digitale kommunikation – herunder at gøre indmeldelsesproceduren nemmere tilgængelig.
  • Udmøntning af resolutionens initiativer, der skal rykke os sammen om faget for at give det videre.
  • Initiativer, der styrker vores tilstedeværelse på skolerne, så vi i langt højere grad engagerer de studerende.
  • At sikre bedre rådgivning og service til vores medlemmer.
  • Initiativer, der styrker rekrutteringsindsatsen i forbindelse med OK24.

Det er hovedbestyrelsen, der skal beslutte, hvordan pengene skal bruges, ved at vedtage indsatsplaner og en økonomisk ramme til at udføre dem.