Fattigdom øger risiko for omsorgssvigt

En ny rapport konkluderer, at fattigdom er en overset belastningsfaktor i forståelsen af, hvad omsorgssvigt er. Lektor Adam Johansen, som står bag rapporten, opfordrer socialrådgivere til at interessere sig mere for, hvordan fattigdom påvirker familierne.

Hvornår skyldes en tom madkasse, snavset tøj og sko, der ikke matcher årstiden, en ringe forældreevne – og hvornår skyldes det fattigdom? Forskningsrapporten ”Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt” sætter blandt andet fokus på, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn. Og i rapporten konkluderes det, at fattigdom er en overset belastningsfaktor i forståelsen af, hvad omsorgssvigt er – og at fattigdom øger risikoen for omsorgssvigt.

Det er Adam Johansen, cand. scient.pol. og lektor i samfundsvidenskab ved Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, som står bag rapporten. Han siger:
– Der er mange socialrådgivere, der har blik for børnenes afsavn, men der er næsten ingen, som ser fattigdommen som en dynamisk og gennemtrængende risikofaktor for familier, der også har problemer ud over fattigdom. Fattigdom kan præge mange af de relationer, der er i familien – for eksempel i form af flere konflikter. Både børn og forældre kan føle sig skamfulde og mindreværdige, og det kan alt andet lige ikke føre til andet end dårligere samspil mellem forældre og børn.

Fattigdom overses i børnefaglige undersøgelser

Han pointerer, at lige som forældres psykiske sygdom ikke altid fører til omsorgssvigt af deres børn, er fattigdom heller ikke altid årsag til omsorgssvigt. Konsekvenserne af forældres psykiske lidelser vil dog altid blive vurderet i en børnefaglig undersøgelse, men det gælder sjældent konsekvenser af familiens fattigdom.

– Fattigdom kommer til at være en del af omsorgssvigtet, men vi er vant til at forstå omsorgssvigt som noget psykologisk og emotionelt uden at skele til fattigdom, siger Adam Johansen.

På spørgsmålet om, hvad socialrådgivere kan bruge rapporten til, svarer han:
– Socialrådgivere kan bruge undersøgelsen til at blive mere opmærksomme på, at de skal finde ud af, om fattigdom er en relevant belastningsfaktor i de familier, de udreder. Afsavn kan vise sig at forstærke og præge belastede relationer samt børn og forældres selvværd.

Læs meget mere om fattigdom i fagbladet Socialrådgiveren fra 14. april 2016. Udover mere om Adam Johansens rapport kan du blandt andet blive klogere på, hvilke afsavn økonomisk fattigdom fører med sig, og hvordan man som fattig håndterer sin økonomisk pressede situation.