Demonstration: Dialog er bedre end diktat

Lockoutede undervisere på SOSU-skolerne var mødt talstærkt op fra hele landet for at give Corydon klar besked: Kom tilbage til forhandlingsbordet. Og DS’ formand pointerede i sin tale, at dialog er essensen af den danske model.

Selv om det var koldt, var ca. 800 lockoutede undervisere på Social- og sundhedsskolerne fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads foran Finansministeriet for at demonstrere imod lockouten.

De havde taget lange rækker af borde med, så budskabet til Corydon var ikke til at tage fejl af: Kom tilbage til forhandlingsbordet. Et budskab, som Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, også understregede, da hun holdt tale:

– Vi ved, at det er klogt at tro på og praktisere dialog. De professioner, som er repræsenteret her i dag, ved, at dialog giver et langt bedre resultat end at diktere en løsning. Essensen af den danske model er den gode og konstruktive dialog, som skaber resultater begge parter kan se sig selv i.  Derfor bør finansministeren vende tilbage til forhandlingsbordet.

Regeringen spænder ben for de unge

I forbindelse med demonstrationen modtog finansminister Bjarne Corydon (S) et åbent brev fra de lockoutede organisationer med overskriften: ”Giv forhandlingerne en chance”.

Her pointeres det, at regeringen spænder ben for de unge, for underviserne og for sit eget regeringsgrundlag, som netop lægger op til at flere unge skal gennemføre en uddannelse. Og at viden og uddannelse er grundlaget for fremtidens velstand.

Udemokratiske forhandlinger

Socialrådgiver og SOSU-underviser, John Kristensen, tog sammen med sine lockoutede kolleger med bussen fra Aalborg kl. 5.45 i morges.  Når han ikke er lockoutet, arbejder han på SOSU-Nord, afdeling Hjørring.

– Jeg deltager i demonstrationen for at være med til at markere, at den måde, forhandlingerne har kørt på, ikke er i orden. Det er ikke særlig demokratisk, og det bringer den danske model i fare. Og så er det vigtigt at vise, at SOSU-underviserne også er lockoutet – det er ikke kun folkeskolelærerne, siger John Kristensen, der er tillidsrepræsentant for ca. 40 SOSU-undervisere.

Hjemme på skolen er der ifølge John Kristensen nogle elever, der bliver undervist af lærere, som ikke er ramt af lockout, mens det for andre elever gælder, at kommunen – hvor eleverne er ansat – har sendt dem i ekstra i praktik under lockouten.

– Lockouten betyder også, at der er nogle unge mennesker, som ikke får deres planlagte eksamen og afhængig af, hvor længe lockouten varer, så bliver det flere og flere. Og det er rigtig trist, for det drejer sig også om sårbare unge, som ikke har brug for den usikkerhed, som lockouten skaber.

Eksamen om 14 dage

Socialrådgiver og SOSU-underviser Jørn Petersen, der også deltager i demonstrationen foran Finansministeriet, siger:

– Vi er meget utilfredse med at være lockoutet og med hele forhandlingsforløbet. Vi mener ikke, at der har været reelle forhandlinger. Og vi er her også for at manifestere, at vi er bange for at miste forhandlingsretten. Hvis den danske model forsvinder, og regeringen fremover bare kan gå ind og diktere vores overenskomst, så ser det sort ud.

Når Jørn Petersen ikke er lockoutet, arbejder han på Social- og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby. Om lockoutens konsekvenser for eleverne fortæller han:

– Mit ene hold elever skal til eksamen den 24. april, og i værste fald får de ikke deres eksamen. Hvad det kommer til at betyde for deres fremtidige ansættelsesforhold, ved jeg ikke endnu. Andre elever har mistet en uges undervisning og kommer sandsynligvis til at miste endnu mere. Det er en rigtig dårlig situation.