Socialformidlere i staten

DS har fejlagtigt indgået lønaftaler for socialformidlere i staten og også optaget dem som medlemmer. Vi har brug for jeres hjælp til at få et overblik over, hvem og hvor mange det drejer sig om, så vi kan rette op på det i samarbejde med HK-stat.

Vi har brug for jeres hjælp til oplysning om socialformidlere ansat i staten. I bedes skrive til os, hvorvidt der er ansat socialformidlere hos jer, og i givet fald vil vi gerne have oplyst navnene. Det betyder, at I også skal skrive til os, hvis der ikke er nogle socialformidlere ansat hos jer. På den måde kan vi sikre, at vi får registreret oplysninger om ansatte socialformidlere på alle statslige arbejdspladser.

Oplysningerne bedes sendt til Karina Madsen, mail: km@socialraadgiverne.dk senest den 8. maj 2020.