DS: Bekæmpelse af fattigdom mangler i nye sociale mål

Det er beskæmmende, at regeringen slet ikke vil måle på udviklingen i fattigdom, mener Dansk Socialrådgiverforening. Formand Majbrit Berlau efterlyser, at der afsættes midler til at indfri målene.

Færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. Sådan lød det, da socialminister Karen Ellemann (V) 2. pinsedag fremlagde regeringens sociale mål under overskriften “10 sociale mål for mobilitet – fordi alle kan”.

Fattigdom er ikke nævnt med ét ord, og det beklager Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Ministeren forholder sig ikke til konsekvenserne af de nedsatte ydelser, som sender tusindvis ud i fattigdom. Det er ikke overraskende set i lyset af, at regeringen har valgt at afskaffe fattigdomsgrænsen, men det er beskæmmende, at man slet ikke vil måle på udviklingen i fattigdom, siger Majbrit Berlau og fortsætter:

– Vi er reelt bekymret for, at de afsavn, som mange kommer til at lide under som følge af de nedsatte ydelser, vil forværre situationen for folk – og det kan betyde, at den førte politik kommer til at spænde ben for indfrielsen af de sociale mål. Eksempelvis kan det være svært at nå målet om færre hjemløse, når folk ikke har råd til huslejen.

DS: Mål mangler midler

Majbrit Berlau efterlyser desuden, at der afsættes midler til at indfri målene.

– Både den tidligere regerings mål og de nye mål lider under, at der ikke følger ressourcer med til at opfylde målene, hvilket er en udfordring – især når regeringen med omprioriteringsbidraget lægger op til store besparelser i kommunerne.

Majbrit Berlau glæder sig til gengæld over, at regeringen én gang om året vil se på, hvordan det går i forhold til at nå de sociale mål – lige som hun finder det positivt, at de sociale mål omfatter en langt større målgruppe end tidligere – cirka 143.000 personer mod en målgruppe på cirka 55.000 mennesker for de gamle mål.

Ifølge ministeriet udkommer den første socialpolitiske redegørelse til juni.

Regeringens 10 sociale mål 

  • Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres.
  • Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Færre udsatte unge skal begå kriminalitet.
  • Færre skal være hjemløse.
  • Større effekt af stofmisbrugsbehandlingen.
  • Større effekt af alkoholbehandlingen.
  • Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats.