DS hilser regeringens fokus på værdighed velkommen

Efter mange år med mistillid til både ledige og medarbejdere er et nyt mål om værdighed et rigtig godt signal, men det kræver tid og socialfaglighed i jobcentrene, mener Dansk Socialrådgiverforening.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil sætte et nyt mål for værdig behandling af ledige. Dansk Socialrådgiverforening hilser det nye mål velkommen.

– Efter så mange år med mistillid fra politikerne til kommunerne, medarbejderne og de ledige er det tiltrængt, og det er spændende med et menneskeligt mål om værdighed. Lad os håbe, at det kan flytte det politiske fokus fra pisk og kassetænkning til det, der rykker i virkelighedens verden: Udvikling af hvert enkelt menneskes potentiale og tiden til godt, socialt arbejde, siger socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup.

Beskæftigelsesministerens nye værdighedsmål blev præsenteret i en artikel i Information. Her forklarer Mads Bilstrup, at socialrådgiverne i jobcentrene ønsker at give de ledige en værdig behandling, men at det ofte ikke er muligt på grund af arbejdsvilkårene.

– Vi kan derfor kun bakke op om at få kommunerne forpligtet til at give udsatte borgere en god og faglig sagsbehandling, siger han.

Den rette sagsbehandling af arbejdsløse borgere er ofte svær at nå, fordi den kommunale økonomi er så hårdt presset. I mange kommuner sidder socialrådgiverne med for mange sager, mens kommunerne måler på, hvor mange de kan få i virksomhedspraktik, ind på et bestemt kursus eller i afklaringsforløb, forklarer Mads Bilstrup.

– Det betyder, at socialrådgiverne ikke har mulighed for at tilrettelægge et særligt forløb for den enkelte borger. Der er brug for at kunne tilbyde flere muligheder, og der er brug for mere tid til at finde ud af, hvordan vi sammen kan stykke en plan sammen for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, siger han.

Det kræver ikke kun tid, men også socialfaglige kvalifikationer at skabe tillidsfulde relationer og give borgerne en sammenhængende indsats. Desværre ansætter nogle kommuner uuddannede sagsbehandlere i jobcentrene, også til at arbejde med borgere med meget komplekse problemer, fortæller Mads Bilstrup.

– Hvis målet om en værdig behandling af borgerne skal indfries, så kræver det også, at sagsbehandlerne har en stærk socialfaglighed. De medarbejdere, som arbejder i jobcentrene, skal både have tiden og kompetencerne til at skabe tillid til det enkelte menneske, når de skal hjælpe borgerne videre. Samtidig er de i en position, hvor de foretager mange vigtige faglige vurderinger og afgørelser. Det er netop det, som er socialrådgivernes kernefaglighed, siger Mads Bilstrup.