OK18 og spisepausen

Efter OK18 er parterne enige om, at alle ansatte på det statslige område har ret til betalt spisepause. For en mindre gruppe ansatte fremgår det dog udtrykkeligt af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

Et af de helt store temaer ved OK18 var spisepausen på statens område. Ved forhandlingerne aftalte parterne en præcisering af, hvem der havde ret til betalt spisepause. Efterfølgende opstod der uenighed om, hvad det var, man havde aftalt.

Denne uenighed er nu løst, og parterne er enige om, at alle ansatte på det statslige område har ret til en betalt spisepause. Det gælder dog fortsat ikke for en mindre gruppe ansatte, hvor det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

Aftalen får især betydning for ansatte på visse undervisningsinstitutioner, som hidtil har tilrettelagt arbejdet uden betalt spisepause. Så vidt vides drejer det sig om følgende institutioner: Rungsted Gymnasium, Hjørring Gymnasium, Paderup Gymnasium, AMU-Vest, Aarhus Private Gymnasium, UCL, Syddansk Erhvervsskole, Roskilde Tekniske skole og TEC. De vil først få ret til betalt spisepause fra den 1. august 2020.