Trepart: Styrk arbejdsmiljø og rummeligt arbejdsmarked

Ved de kommende trepartsforhandlinger bør flere jobåbninger for de mange ledige samt investeringer i uddannelse, revalidering og omskoling være vigtige temaer, mener DS-formand. Det samme gælder arbejdsmiljø og mulighed for tilbagetrækning.

Snart indleder regeringen trepartsforhandlinger med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Indtil videre tyder alt på, at integration bliver et afgørende tema. Dansk Socialrådgiverforening efterlyser, at der ud over temaet om at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet også tænkes i et mere rummeligt arbejdsmarked generelt.
– Vi skal have et mere rummeligt arbejdsmarked, så flere kan blive inkluderet. Det betyder, at vi ikke kun skal lave jobåbninger for de mange flygtninge – det skal vi bestemt også – men vi efterlyser turbo på socialøkonomien og flere jobåbninger til de mange tusinde arbejdsløse samt investeringer i uddannelse, revalidering og omskoling til de ledige, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Nej tak til indslusningsløn

Socialrådgivernes formand understreger i lighed med den øvrige fagbevægelse, at indslusningsløn ikke er et svar på udfordringen med integrationen.
– Mange røster har i debatten fremhævet indslusningsløn som et mirakelmiddel. Det mener vi ikke er et brugbart svar på udfordringen. Først og fremmest fordi der allerede er indslusningsløn på hele det offentlige område og har været det i 10 år, uden at det er blevet brugt. Derudover kan virksomhederne få folk i praktik og løntilskud. Det er billigere for arbejdsgiverne end en indslusningsløn ville være, men alligevel er det svært at finde åbningerne på arbejdsmarkedet.
Majbrit Berlau ridser konsekvenserne af at indføre indslusningsløn op:
– Hvis indslusningsløn indføres på det private område, vil det presse mindstelønningerne ned. Det viser erfaringerne fra udlandet. Indslusningsløn er derfor ikke svaret.  I stedet skal vi satse på løsninger som for eksempel socialøkonomi og reel jobskabelse.
Bæredygtigt arbejdsliv – og tilbagetrækning
Dansk Socialrådgiverforening mener også, at et bæredygtigt arbejdsliv bør være et tema i trepartsforhandlingerne.
– I en tid hvor arbejdspres og arbejdsintensitet er meget højt, er der brug for at drøfte, hvordan vi styrker – og ikke afvikler – det gode arbejdsmiljø, siger Majbrit Berlau.
Hun ønsker en bred drøftelse af begrebet tilbagetrækning.
– Jeg mener, at tilbagetrækning eller en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv skal ses over et helt arbejdsliv. Man kan forestille sig en tilbagetrækning, mens man har små børn eller vil videreuddanne sig. Eller en ordning med tilbagetrækning, der sikrer, at vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet i tide, inden vi bliver nedslidte, siger Majbrit Berlau og tilføjer:
– Der skal være plads til en alderdom, hvor kroppen og hjernen stadig kan nyde livet.