Udsendelser har ikke gjort det nemmere

DR-udsendelserne ”Aktion Socialt Bedrageri” har nærmest dæmoniseret kommunernes arbejde med at forhindre, at borgere får udbetalt ydelser, de ikke har ret til, siger Socialchefforeningens formand, Ole Pass.

Ole Pass har ikke set alle ni DR-udsendelser om socialt bedrageri – hvoraf den sidste blev sendt i mandags. Men hans hovedindtryk  fra de af udsendelserne, han har set, er, at de ikke  har gjort dialogen mellem kommunerne og befolkningen nemmere. Tværtimod har mange af udsendelserne portrætteret kommunerne som fæle skurke, som generer borgerne uretmæssigt med voldsomme metoder.

– Sådant et fokus vanskeliggør kommunernes arbejde, der blandt andet består i at henvende sig til borgere, som måske har fået udbetalt uretmæssige ydelser. En i forvejen svær sag er ikke blevet lettere ved den måde, den er blevet behandlet på i udsendelserne, siger Ole Pass.

Et eksempel på dette er udsendelsernes fokus på anonyme henvendelser, som ifølge Ole Pass fylder meget lidt i kommunernes normale kontrolarbejde. Og han noterer sig, at udsendelsernes negative portrættering af kommunernes arbejdsmetoder betyder, at holdningen til socialt bedrageri på ingen måde følger den samme udvikling som holdningerne til skattesnyderi eller færdselsforseelser, hvor befolkningen i stor stil accepterer, at der skal gribes ind.

Politiets opgave

Et sted giver udsendelserne anledning til panderynken over kommunernes ageren hos socialchefernes formand.

– Ind imellem så jeg i udsendelserne eksempler på kommuner, der efter min mening gik lige til grænsen eller måske over  i deres efterforskningsmæssige skridt. Der kunne jeg godt have ønsket mig, at de havde overladt sagen til politiet. Omvendt ved jeg godt, at politiet stiller store krav til de sager, som vi overgiver til dem, siger Ole Pass.

Delte vandene

For Inger Poulstrup, der leder Aalborg Kommunes seks mand store kontrolteam, har udsendelserne betydet både flere anmeldelser af formodet socialt bedrageri og flere henvendelser fra borgere, der ønsker at checke op på, om deres udbetalinger holder sig inden for lovgivningen.

Samtidig opfatter hun, at udsendelserne har delt vandene hos borgerne.

– Der er blevet kastet lys på nogle forhold, som folk måske ikke har kendt til før. Og jeg opfatter det, som om befolkningen har delt sig i to. Det mærker jeg også, når jeg er ude. Nogen bakker os op. Andre mener, at det ikke er en kommunal opgave, og at vi skal overlade det til politiet, siger Inger Poulstrup.

Arbejdsgruppe ift. enlige forsørgere

Socialminister Karen Hækkerup har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe under titlen ”Effektiv sagsbehandling og kontrol”, som til foråret kommer med konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre vilkårene for kontrolindsatsen og administrationen af sociale ydelser, herunder børnetilskud til enlige forsørgere.