Bliv seniormedlem, når du stopper din aktive socialrådgiverkarriere!

Det budskab vil Seniorsektionen gerne sende, og det vil vi gerne have hjælp til fra alle sider – ikke mindst fra TR, AMIR og konsulenter.

Seniorsektionen har mere end 1200 medlemmer, det koster aktuelt 81 kr. pr. mdr. i kontingent, og du kan ud over en række generelle DS-aktiviteter deltage i de særlige både landsdækkende og regionale aktiviteter, som Seniorsektionen står for.

Så når du har en samtale med et medlem, der er på vej på pension eller efterløn, så overræk – eller henled gerne opmærksomheden på Velkomstpjecen, hvor der står meget mere om Seniorsektionen.

Regionskonsulenterne har fysiske eksemplarer af pjecen og ellers kan den også downloades her.

Du kan læse mere om Seniorsektionen på DS’ hjemmeside.

Ved spørgsmål så kontakt gerne formand Eva Hallgren på evahallgren@gmail.com eller telefon 3122 7385