DS i 75 år: Fra socialt engagement til rigtig fagforening

I anledning af Dansk Socialrådgiverforenings 75 års jubilæum fortæller tidligere næstformand Alfred Dam i videointerview om nogle af de afgørende år, hvor DS gik fra at være en forening for socialpolitisk engagerede til en fagforening, som tog sig af socialrådgivernes interesser.

Alfred Dam blev uddannet socialrådgiver i 1957, og kort tid efter blev han medlem af bestyrelsen for Dansk Socialrådgiverforening, hvor han var næstformand fra 1959 til 1960.

Foreningen gennemgik en rivende udvikling i disse år. Blandt andet fik foreningen i 1950’erne og ind i 1960’erne en ny type medlemmer: Folk, der havde været med i fagforeninger. Det betød ændringer for foreningen, der tidligere blandt andet havde opdateret medlemmerne om lovgivningen, men som ifølge Alfred Dam ikke hidtil havde taget sig af medlemmerne, som fagforeninger gør.

– Vi savnede, at foreningen i højere grad interesserede sig for arbejdsvilkår og lønspørgsmål og ikke bare var socialpolitisk engageret – humanistisk engageret – som foreningen nok i højere grad havde været indtil da, fortæller han.

Desuden blev der arbejdet på at reformere socialrådgiveruddannelsen i perioden, hvor Alfred Dam var næstformand.

– Jeg husker meget det arbejde, som blev foretaget i bestyrelsen – og i øvrigt også i det udmærkede blad Socialrådgiveren – hvor man arbejdede med uddannelsespolitikken. Den uddannelse, som man hele tiden i mange år havde beskæftiget sig med i foreningens regi, den ville man nu virkelig reformere.

Arbejdet resulterede ifølge Alfred Dam i en betydelig udvidelse af den teoretiske undervisning, der blandt andet fik styrket faget teori og metode.

Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings historie