DS: Positivt at ny socialminister har praksiserfaring

Det er positivt, at den nye socialminister kender socialarbejdernes vilkår fra praksis. Jeg ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde, som vi har haft med hans forgængere, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Den ny socialminister hedder Manu Sareen (R) og kan fremover sætte ikke færre end fire titler på visitkortet. Den 46-årige radikale politiker forlader Kirkeministeriet, men beholder ligestillingsområdet under sig. Hans officielle titel bliver minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er overrasket over, at det er en radikal, der får ministerposten, men glæder sig til samarbejdet med den nyudnævnte socialminister, som er uddannet socialpædagog, og som mange socialrådgivere kender fra hans tid som integrationskonsulent i Københavns Kommune.

– Det er positivt, at den nye socialminister kender socialarbejdernes vilkår fra praksis. Jeg kender Manu Sareen som en person med stærke værdier og empati, og jeg forventer, at Dansk Socialrådgiverforening kan fortsætte det konstruktive samarbejde, som vi har haft med hans forgængere.

Vigtige opgaver venter ny minister

Majbrit Berlau understreger, at der ligger store opgaver og venter på den nye minister.

– Det er vigtigt, at Manu Sareen holder fokus på realiseringen af de sociale 2020-mål, hvor jeg håber, at han vil gå i tæt dialog med blandt andre Dansk Socialrådgiverforening. Jeg vil også opfordre ham til at holde et stærkt fokus på fattigdomsgrænsen. Regeringen har selv har indført den, derfor bør de tage den alvorligt og beslutte sig for, at heller ikke folk på sociale ydelser må leve under grænsen.

Socialrådgivernes formand håber også, at den nye minister vil være med til at sikre, at processen med at afbureaukratise nu for alvor kommer i gang.

– Afbureaukratiseringen kræver en tæt, tværministeriel koordinering, og det forventer jeg, at Manu Sareen vil bakke op om, siger Majbrit Berlau.