Flygtige forhold på jobbet

Som medarbejder skal du til stadighed og meget aktivt forny dit ”medlemskab” af din arbejdsplads, siger CBS-professor Niels Åkerstrøm Andersen.

Den konstante jagt på fornyelse og forandring stiller helt nye krav til dig som medarbejder. Så hvis du nogen gange får indtrykket af, at din chef ikke bare vil have din arbejdskraft, men også ønsker at kende dine inderste tanker og følelser i forbindelse med arbejdet – eller at den arbejdsplads, du møder på om morgenen, har ændret sig overnight, så er du ikke ved at blive tosset.

Du er blot en del af den flygtige virkelighed, som professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS, Niels Åkerstrøm Andersen, beskriver i sin nye bog ”Flygtige forhold – om ledelse af medarbejdere mellem pædagogik, kærlighed og leg”.

Uro i moderne organisationer

I bogen går Niels Åkerstrøm Andersen i kødet på den moderne organisations flygtighed. En flygtighed, der blandt andet giver sig udslag i, at indhold, rammer og normer konstant er til forhandling, konstant forsvinder og dukker op i nye former, konstant hvirvles op og granskes for at finde ud af, om der er mere attraktive arbejdsrutiner, organisationsstrukturer eller samtaleformer rundt om hjørnet.

– Det er flygtighedens logik. Der er en uro i moderne organisationer. For nogle medarbejdere er det en fryd, især hvis du som ”livslang-læring”-typen elsker at tilegne dig nye kompetencer. Andre bliver temmelig skræmte over det. Det afhænger jo også af, hvilket ledelses- og fyringsklima, du er en del af, siger han i det seneste nummer af fagbladet Socialrådgiveren.

Ansættelseskontrakt kun formel ramme

En af de ting, der ifølge Niels Åkerstrøm Andersen karakteriserer moderne organisationer – og som går hånd i hånd med det flygtige – er, at medarbejderne til stadighed skal forny deres ”medlemskab” af organisationen. En socialrådgiver har en ansættelseskontrakt i en kommune og tror, at han eller hun så kan hvile trygt, men ak – kontrakten er kun en formel ramme.

– Som medarbejder er du hele tiden underlagt kravet fra organisationen og ledelsen om, at du skal vise, at du er engageret. Du kan ikke melde dig ind én gang for alle. Du skal selv foreslå, at du kommer på relevante kurser og vedligeholde dig selv som ’ikke-kompetent’ – altså være parat til at viske tavlen ren og gå i en ny retning. Og når ledelsen direkte eller indirekte siger: ”Gør som jeg siger – vær selvstændig”, så skal du kunne agere i den dobbelthed, siger Niels Åkerstrøm Andersen.