DS-formand vil styrke indsats for udsattes sundhed

Majbrit Berlau vil som ny lighedsambassadør for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kæmpe for at mindske den sociale skævvridning af borgernes sundhed.

Den rigeste fjerdel af befolkningen lever op mod ti år længere end den fattigste fjerdedel, men det skel vil sundhedsminister Astrid Krag nu gøre en indsats for at mindske. Som led i indsatsen har hun udnævnt en række lighedsambassadører for sundhed. Heriblandt Majbrit Berlau.

Og socialrådgivernes formand ser frem til at sætte skævheden i danskernes sundhedstilstand på dagsordenen. For ligesom helbredet hos de udsatte borgere, som socialrådgiverne er i kontakt med, generelt er markant dårligere end hos gennemsnitsdanskeren, er der også store uligheder i borgernes adgang til sundhedssystemet.

Foren sundhed og beskæftigelse

Derfor lægger Majbrit Berlau stor vægt på især den rehabiliterende tilgang i det sociale arbejde som et vigtigt middel til at forbedre udsatte borgeres sundhedstilstand.

– Vi har brug for, at der lægges vægt på en helhedsorienteret indsats for hver enkelt borger, hvor både sundheds-, social- og beskæftigelsesperspektivet indgår på samme tid, siger hun.

Desuden nævner formanden vigtigheden af den forebyggende indsats i forhold til sygemeldinger på arbejdsmarkedet. Her efterlyser hun især et fokus på fastholdelse.

– Kommunerne bør forpligte sig på at have fastholdelseskonsulenter, der kan hjælpe små og mellemstore virksomheder til at fastholde folk på det ordinære arbejdsmarked i stedet for at udstøde dem til langvarige sygemeldinger, løse ansættelser eller fleksjob.

Forbedring kræver handling i hverdagen

Ifølge sundhedsminister Astrid Krag skal initiativet med lighedsambassadører inddrage og forene en række af de kræfter, der arbejder for udsatte borgeres sundhed, i kampen for at mindske skævvridningen i folkesundheden.

– Jeg tror, at en stor del af forandringen kræver handling i hverdagen – det kan vi ikke klare alene fra Christiansborg. Hvis vi forener alle de mange gode kræfter og nye ideer, som jeg er sikker på ligger ude i landet, så tror jeg, vi kan rykke noget, siger sundhedsministeren.