Hvordan kan vi få et rummeligt psykisk arbejdsmiljø når arbejdspladserne genåbnes

Det er lettere at forstå hinandens holdninger og følelser, hvis vi deler ud af de oplevelser, vilkår og muligheder, som vi har haft. Det gælder både de, der har været fysisk til stede på arbejdspladsen hele tiden, og de der har været hjemsendt.

For de, der har været på arbejdspladsen hele tiden, er oplevelsen måske, at de har taget et stort slæb og i øget grad været udsat for smitterisiko. Her er brug for omsorg og anerkendelse. Spørg gerne: – har du følt dig tryg?

For de, der har arbejdet hjemmefra, har vilkårene for de enkelte været meget forskellige. Nogle har fået mulighed for at indhente hængepartier, andre er kommet bagud med deres normale arbejdsopgaver, og atter andre har fået en velfortjent pause fra en ellers stressende hverdag, men kan se frem til en stor pukkel af opgaver, der har hobet sig op. Nogle har eget hjemmekontor med en god kontorstol – andre har bøvlet med en spisestuestol. Nogle har kunnet bruge videomøder – for andre har det været ubrugeligt. Nogle har været glade for roen og fordybelsen – andre har følt sig isoleret. De allerfleste har nok savnet kollegerne og fællesskabet. Spørg hinanden: – hvordan har du haft det? – hvordan har du det nu?

Vi har forskellige måder at reagere på, når vi er i krise. Nogle reagerer stærkere end andre. Nogle kommer tilbage med et øget stress- eller angstniveau, og andre er glade og ligefrem euforiske. Vi skal give plads til forskellighed og bære over med hinanden, hvis vi fx bliver meget følelsesladede eller vrede. Spørg hinanden: – hvad er vigtigt for dig?

Nogle af vores kolleger vil være i øget risiko for at blive meget syge af COVID-19. Andre har ægtefæller eller børn, der er i risikogruppen. Vi skal lære at tage hensyn til hinanden på en god måde. Det skal være nemt at kunne sige ”jeg har brug for at holde 2 meters afstand”, og have tillid til, at man ikke bliver oplevet som en belastning. Det er en helt ny situation, som alle arbejdspladser skal finde gode løsning på. Spørg hinanden: – hvad har du brug for?

De konflikter og udfordringer, der eventuelt har været i samarbejdet med kolleger og ledere før coronakrisen, kan være blevet forstærket under hjemsendelsen. Måske opleves de nu som ligegyldige bagateller. Er man i tvivl, så spørg hinanden: – er der noget vi har brug for at få talt om?

Brug personalemødet eller klubmødet til en drøftelse i grupper eller i plenum. Spørgsmålene herunder kan også bruges på et MED/SU-møde:

  • Hvordan har vi haft det? Hvordan har vi det nu?
  • Hvilke hensyn har vi brug for, at der bliver taget?
  • Hvordan skaber vi mest mulig tryghed?
  • Hvad har vi lært, som vi kan tage med videre?
  • Hvad er især vigtigt for os fremover?
  • Er der noget, vi har brug for at få talt mere om?