Jubilæum: 80 år med Dansk Socialrådgiverforening

DS fylder 80 år den 12. maj. I anledning af jubilæet har fagbladet Socialrådgiveren interviewet socialrådgivere i syv generationer. Læs hvordan 81-årige Lilian Sørensen, som blev uddannet i 1962 ”før Danmark fik fri abort”, oplevede tidens største udfordringer.

”Det var jo før, Danmark fik fri abort”

Navn: Lilian Sørensen
Alder: 81 år (1937)
Bopæl: Farum
Uddannet: I 1962 i København
Job: Pensioneret i 1997. Har især arbejdet med psykisk udviklingshæmmede
Meldt ind i DS: I 1960
Tillidshverv i DS: Har siddet i bestyrelsen i kredsforeningen i Nordsjælland og har været valgt til repræsentantskabet i DS og siddet i flere udvalg – blandt andet et særudvalg om særforsorgens udlægning til kommunerne.

Hvad var tidens store udfordringer, da du blev uddannet socialrådgiver?
– Det største problem var mangel på ordentlige boliger, børnene blev simpelt hen syge af de dårlige boliger. Samtidig var de mange uønskede børn og synet på enlige mødre en stor udfordring for os socialrådgivere – det var jo før, Danmark fik fri abort.
– Men der skete også en masse gode ting; revalideringsloven, dagpengene blev bedre, vi fik børneforsorgsloven af 1964 og senere bistandsloven.

Hvad var din motivation for at melde dig ind i Dansk Socialrådgiverforening?
– Som jeg husker det, var det dybest set en selvfølge dengang, at man meldte sig ind i sin fagforening. I studietiden var jeg praktikant under Aage Christensen, dengang næstformand i DS, så jeg fik det ind med praktikken. Samtidig havde DS i 1960’erne kontor på Den Sociale Højskole i Randersgade, og formand Eva Gredal var ikke sådan at komme udenom, så vi blev alle sammen medlemmer af DS.

Hvor ser du de største udfordringer for socialrådgivernes arbejde pt?
– Jeg har ikke arbejdet i 20 år, men den stigende ulighed i samfundet – både økonomisk, men også som i regeringens ghettoplan, hvor borgere ikke længere er lige for loven, det er en stor udfordring.
– Vi socialrådgivere er ofte blevet beskyldt for, at vi altid kan finde en undskyldning for at give en borger en ydelse, men med nutidens uanstændige behandling af mennesker, der for eksempel ikke kan arbejde, er man gået for langt. Et velfærdssamfund skal altid passe på dem, der ikke kan, så de også kan få et ordentligt liv.


Fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer 30. april, fejrer DS’ 80 års jubilæum med et tema, hvor du på en tidslinje kan gå på opdagelse i DS’ historie. Og du kan læse mere om, hvad ”Socialrådgivere i syv generationer” oplevede som tidens største udfordringer, da de var nyuddannede.