DS siger Ja til fusion af FTF og LO

Det var en enstemmig hovedbestyrelse i DS, der i denne uge stemte ja til, at DS' nuværende hovedorganisation, FTF, lægges sammen med LO.

DS siger Ja til fusion af FTF og LO

En samlet hovedorganisation vil stå stærkere overfor politikere i Danmark og i EU, og det er der hårdt brug for i disse år, hvor den danske model er under pres. Sådan lød de centrale argumenter, da hovedbestyrelsen i DS tirsdag den 30. januar stemte ja til en fusion af DS’ nuværende hovedorganisation, FTF, og LO.

Formand Majbrit Berlau er overbevist om, at en samlet hovedorganisation vil være en gevinst for socialrådgiverne:

–  DS vil stå langt stærkere i en større hovedorganisation. Den samlede fagbevægelse står overfor store udfordringer i disse år. Vi har brug for at være en del af et stort og stærkt fællesskab, når vi skal tage kampen på Christiansborg og i EU for den pressede danske model og for at overenskomstdække en større del af arbejdsmarkedet, som er under stor forandring med mange nye ansættelsesformer. En større hovedorganisation vil få mere politisk indflydelse og have større muskler i de afgørende forhandlinger, siger Majbrit Berlau.

Fusionen mellem FTF og LO har været på tegnebrættet siden FTF’s kongres i 2012. I december 2017 blev der lagt sidste hånd på et samlet grundlag for en ny hovedorganisation, som består af blandt andet nye vedtægter, en ny central og decentral struktur og et politisk grundlag.

Hovedbestyrelsen drøftede det samlede grundlag, og afvejede både fordele og ulemper. Hvordan skal demokratiet fungere i så stor en organisation? Og hvordan sikrer vi os indflydelse, når vi bliver mange flere organisationer i samme hovedorganisation? – var nogle af de spørgsmål, som hovedbestyrelsen var inde på. Fordelene vejede dog tungest for alle HB-medlemmerne, som enstemmig sagde ja til, at DS’ hovedorganisation FTF fusioneres med LO.

En sammenlægning er dog ikke en realitet endnu. Den 9. februar tager bestyrelserne i LO og FTF stilling til en fusion. Hvis der er flertal, bliver der indkaldt til ekstraordinære kongresser i foråret, hvor delegerede skal stemme om en sammenlægning.

Vedtages sammenlægningen, vil det være en historisk fusion for den danske fagbevægelse. En ny hovedorganisation vil huse cirka 1,5 mio. offentligt og privat ansatte, hvor af cirka 450.000 ansatte på nuværende tidspunkt er organiseret i FTF, og cirka 1 mio. ansatte er organiseret i LO.