Esbjerg har opnormeret med 12 socialrådgivere

Fra et sagstal på op til 80 sager pr. socialrådgiver til et gennemsnit på 37. I kølvandet af pædofili-sagen i 2012 har politikerne i Esbjerg Kommune opnormeret med 12 socialrådgivere.

Med afsæt i Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på 35 børnesager pr. rådgiver – og med en henvisning til, at nogle kommuner med inspiration fra Sverige eksperimenterer med endnu lavere sagstal – lød ledelsens forslag til politikerne på, at socialrådgiverne i Esbjerg Kommune skulle have 37 sager pr. socialrådgiver.

Det betød, at der fra 2014 skulle opnormeres med 12,5 socialrådgivere. Derudover var der også behov for to administrative medarbejdere, en fagkoordinator samt en studentermedhjælp.
Socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Manuela Sendzikowski, glæder sig over det lavere sagstal, som er et resultat af opnormeringen.

– Det er dejligt, at den nye ledelse lytter til os og holder øje med vores arbejdspres. Færre sager betyder, at det er lettere at bevare overblikket og sikre muligheden for at handle hurtigt samt at lave de lovpligtige opfølgninger.

Vi knoklede igennem

Manuela Sendzikowski har været socialrådgiver i Esbjerg Kommune siden 2007, og var ansat, da kommunen i 2012 fik hård kritik for gennem en periode på to og et halvt år ikke at reagere på fem underretninger om en mands seksuelle misbrug af børn. Kritikken førte til, at Ankestyrelsen lavede en undersøgelse af 100 børnesager som viste, at der var fejl i 77 ud af 100 sager.

Manuela Sendzikowski kommer gerne med sit bud på, hvorfor der har været så mange fejl i sagsbehandlingen

– Vi har været overbebyrdede med sager. Med et lavere sagstal kan vi følge op på alle sager og dermed minimere risikoen for, at vi overser alvorlige sager. Men der er ingen garanti for, at vi kan undgå overgrebssagerne, for de mennesker findes jo derude – også selv om vi har færre sager.

Genopretning efter Esbjergsagen

Familie- og forebyggelseschef Jørgen Bruun, som har været ansat knap et år, er enig i Manuela Sendzikowskis vurdering.

– En for stor arbejdsbelastning er efter min mening den primære årsag til, at det gik galt, og hertil kommer en ”Esbjergsag”.  Mængden af opgaver har haft et omfang, så det ikke har været muligt at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen hele vejen rundt, siger Jørgen Bruun og uddyber:

– Vi lavede et oplæg til politikerne, hvor vi pointerede, at hvis jeg skulle have mulighed for at lave en genopretning, så var det nødvendigt at få et lavere sagstal. Konkret har vi fået 56 millioner kroner mere, end vi havde budgetteret med i 2013. En mindre del af midlerne er gået til opnormeringer, men langt flere er brugt til foranstaltninger. Vi har anbragt 50 børn mere, end vi havde kalkuleret med, og vores seneste optælling viser, at vi har 414 anbragte børn, og at vi sidste år modtog cirka 3.000 underretninger om børns mistrivsel.

Læs hele historien i fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer 6. februar

Læs mere om sagstal