Gruppeansøgninger til kompetencefondene

Gruppeansøgningerne giver ofte anledning til usikkerhed, og der er mange interesser at tage hensyn til. Kontakt derfor din konsulent i DS, hvis du får gruppeansøgninger til Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond til underskrift.

DS’ kompetencefonde er en succes. Den Kommunale Kompetencefond er robust og kan søges løbende. Den Regionale Kompetencefond er midlertidigt lukket, men tilføres igen midler i april  2020, så følg med på DS’ hjemmeside, hvor det vil fremgå, hvornår fonden genåbner.

Gruppeansøgningerne giver dog fortsat ofte anledning til usikkerhed, og der er mange interesser at tage hensyn til. Kontakt derfor din konsulent i DS, hvis du får gruppeansøgninger til Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond til underskrift.

Derefter diskuterer du og din DS-konsulent, om ansøgningen er omfattet af kompetencefondens formål, hvad der eventuelt skal undersøges og hvem, der gør hvad.

Din DS-konsulent inddrager en kollega med særlig viden om kompetencefonde – se eventuelt nedenfor – og denne har ansvaret for undersøgelsen og skal underskrive ansøgningen. Din DS-konsulent holder dig orienteret om beslutningen.

Region Øst Lone Lomholt – ll@socialraadgiverne.dk

Region Nord Marlene Cestor – mc@socialraadgiverne.dk.

I Region Syd underskriver den regionskonsulent, hvis kommune/region ansøgningen vedrører. Se oversigten her