Kompetencefonde på det kommunale, regionale og statslige område

Vil du gerne videreuddanne dig, og er din arbejdsgiver enig, så kan du måske få økonomisk støtte fra kompetencefonden på dit ansættelsesområde.

Vil du gerne videreuddanne dig, og er din arbejdsgiver enig, så kan DS´ kompetencefonde måske støtte økonomisk.

Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond holder fortsat åben trods COVID-19/Corona, men det har naturligvis afstedkommet en række spørgsmål som der er samlet svar på denkommunalekompetencefond.dk.

Er du ansat i en kommune eller en region, kan du få tilskud til din kompetenceudvikling. Fondene er separate, men et fællestræk er, at de yder tilskud til efteruddannelse der er et supplement til den indsats, der finder sted i øvrigt på din arbejdsplads. Midlerne kan anvendes til deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold mv.

Den Kommunale Kompetencefond modtager løbende ansøgninger.

» Ansøg som enkeltperson eller som samlet gruppe

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til udfyldelse af ansøgningen eller Den Kommunale Kompetencefond i øvrigt, kan fonden kontaktes på kontakt@denkommunalekompetencefond.dk.

Rådgivning – hvilken uddannelse

Har du spørgsmål til hvilken uddannelse du skal vælge, bør du først læse DS´s positivliste hvoraf det fremgår hvilke uddannelser der er forhåndsgodkendt.

Du kan også kontakte din regionskonsulent for en nærmere snak om hvilken uddannelse der kan være relevant og som kompetencefonden giver støtte til.

Er du medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du henvende dig til Karrieretelefonen. Her kan du få en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling.

Find inspiration

… og bliv inspireret til at finde frem til det uddannelsestilbud, der matcher dine ønsker.

Desuden kan du finde gode råd om diplom-, master- og kandidatuddannelser under Kompetenceudvikling.

Læs også

» Aftale om den Kommunale Kompetencefond

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. den kommunale kompetencefond, kan du læse mere på kompetencefondenes hjemmeside www.denkommunalekompetencefond.dk

… eller kontakte:

Den Regionale Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond er lukket, da midlerne midlertidigt er opbrugt.

Fonden åbner igen primo/medio august 2021, hvor der tilføres nye midler, jf. OK-21 forliget. Herefter kan der igen søges om midler i kompetencefonden. Det vil fremgå af hjemmesiden, når det igen er muligt at søge.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til udfyldelse af ansøgningen eller Den Regionale Kompetencefond i øvrigt, kan fonden kontaktes på kontakt@denregionalekompetencefond.dk.

Rådgivning – hvilken uddannelse

Har du spørgsmål til hvilken uddannelse du skal vælge, bør du først læse DS´s positivliste hvoraf det fremgår hvilke uddannelser der er forhåndsgodkendt.

Du kan også kontakte din regionskonsulent for en nærmere snak om hvilken uddannelse der kan være relevant og som kompetencefonden giver støtte til.

Er du medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du henvende dig til Karrieretelefonen. Her kan du få en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling.

Find inspiration

… og bliv inspireret til at finde frem til det uddannelsestilbud, der matcher dine ønsker.

Læs også

» Aftale om den Regionale Kompetencefond (2018)

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. den regionale kompetencefond, kan du læse mere på kompetencefondenes hjemmeside www.denregionalekompetencefond.dk.

… eller kontakte:

Den Statslige Kompetencefond

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 ændrede man på den statslige kompetencefond, så der blev bedre mulighed for at søge støtte til individuel kompetenceudvikling.

Fonden er opdelt i 5 fondsgrupper. Dansk Socialrådgiverforening hører til i CO10-fondsgruppen.

Aftalen om kompetenceudvikling indebærer, at der skal der opstilles konkrete skriftlige udviklingsmål for den enkelte socialrådgiver. Dette skal gøres ved den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Fonden er et supplement til den kompetenceudvikling din arbejdsgiver allerede tilbyder.

Du kan søge op til 30.000 kroner i et kalenderår. Støtten gives til kursusgebyr, visse undervisningsmaterialer og transport og ophold efter statens regler.

» Læs mere om fonden

Få personlig rådgivning

Øvrige spørgsmål vedr. Job og Karriere

Giver indholdet på vores Job og karriere-sider anledning til spørgsmål? Ring eller skriv til os.

Tlf.: 70 10 10 99
Email: ds@socialraadgiverne.dk