DS efter lovbrud i Odense: Det nytter at sige fra

Da socialrådgiverne reagerede på ulovligt økonomisk pres i Odense Kommune, gik DS ind i sagen. Nu sker der noget - både i kommunen og på Christiansborg.

Det var ulovligt, da ledelsen af Odense Kommunes Familie- og velfærdsafdeling med henvisning til kommunalbudgettet bad afdelingens socialrådgivere om at lukke godt 20 procent af de forebyggende børnesager. Det påpeger flere eksperter.

Socialrådgiver i afdelingen, Susanne Fasting, tog en modig beslutning og nægtede at følge ledelsens anmodning om at udpege sager til lukning.

– Jeg føler ikke, at jeg kan stå inde for at udvælge fem af mine sager, som skal lukkes. Hvor jeg skal være med til at træffe beslutningen om, at en familie og et barn ikke mere skal have hjælp, som han eller hun i realiteten har brug for, siger hun til DR.

Da Susanne Fasting havde klargjort sin beslutning for ledelsen, inddrog hun sin tillidsrepræsentant og kontaktede Dansk Socialrådgiverforening. Herefter har DS klaget til Folketingets Ombudsmand, som er gået ind i sagen og har krævet en redegørelse fra Odense Kommune. Her kan det blive afgørende, at Odense heller ikke har overholdt lovens krav om partshøring, hvilket Dansk Socialrådgiverforening også har påpeget.

Efter DS-kritik: Kommune ruller lukkede børnesager tilbage

Det er desuden kommet frem, at politikerne i Odense Kommunes Børne- og Ungeudvalg var orienteret om, at lukningen af børnesagerne ville medføre lovbrud.

Efter at Ombudsmanden er gået ind i sagen, har Odense Kommunes Børne- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) lovet, at rulle lukkede børnesager tilbage. Hun har desuden sat en ekstern redegørelse i gang.

Også på Christiansborg har Odense-sagen givet genlyd. Her er socialminister Karen Ellemann (V) blevet kaldt i samråd.

Selvom der nu kommer skred i tingene i Odense, er det absolut ikke tid til at slappe af, understreger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt:

– Vi stopper ikke her. Vi går videre med Odensesagen. Og vi går videre og kæmper mod det økonomiske pres, der alt for ofte spænder ben for socialrådgivernes faglighed, belaster arbejdsmiljøet og får alvorlige konsekvenser for borgerne.

DS: Ikke kun børneområdet har kritisable forhold

Niels Christian Barkholt understreger, at historien fra Odense Kommune ikke er en enlig svale, og at DS i samarbejde med foreningens regioner og tillidsrepræsentanter presser på for at forbedre de faglige rammer flere steder rundt om i landet.

– Der er adskillige kommuner, hvor socialrådgivernes faglighed er under så voldsomt økonomisk pres, at det kan være på kant med loven. Det må politikerne ikke glemme.

Politikerne både på Christiansborg og i kommunerne bør arbejde for at forbedre de faglige rammer, påpeger næstformanden.

– Det gælder ikke kun på børneområdet. Også på beskæftigelses- integrations- og flere andre områder presses fagligheden i al for høj grad af økonomi. Socialrådgivere, som oplever kritisable forhold, bør tage fat i deres tillidsrepræsentant, gøre ledelsen opmærksom på problemerne og desuden kontakte deres lokale DS-region. Så går vi ind i sagen, siger han.

“En gåde, at politikerne vanskeliggør sociale investeringer”

Niels Christian Barkholt opfordrer politikerne på Christiansborg til at give kommunerne bedre mulighed for at investere i det sociale arbejde, så lovbrud og økonomisk pres på socialrådgivernes faglige vurderinger kan undgås.

– Det er veldokumenteret, at investeringer i den sociale forebyggelsesindsats kan betale sig både menneskeligt og økonomisk, understreger socialrådgivernes næstformand.

Han peger blandt andet på Herning Kommunes investering i lavere sagstal, som har styrket den sociale indsats og desuden givet en økonomisk gevinst.

– Det er mig en gåde, at politikerne i Folketinget har gjort det så svært for kommunerne at investere i den forebyggende sociale indsats. For vi kan se, at sådanne investeringer både menneskeligt og økonomisk er en god idé.