Mail om genåbning af offentlige kontorarbejdspladser

Denne mail blev sendt til alle TR og AMiR onsdag d. 27. maj.

Kære arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter,

Arbejdsgiverorganisationerne har i går udsendt Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser.

Den dækker arbejdspladser i kommuner, regioner og i staten, og gælder indtil videre på de offentlige arbejdspladser på Fyn og i Jylland, som har fået mulighed for at genåbne fra onsdag den 27. maj.

Det er fortsat således, at en del af de ansatte skal fortsætte med hjemmearbejde en tid endnu. Det fremgår af retningslinjen, at arbejdsgiver skal tilstræbe dette, under forudsætning af, at det ikke medfører gener for produktiviteten eller værdiskabelsen.

Retningslinjerne kommer omkring tilrettelæggelse af arbejdet, indretning af arbejdspladsen, borgerkontakt, adfærd og hygiejne samt håndtering af sygdom og symptomer. Retningslinjerne er vedlagt denne mail. De vigtigste punkter fra retningslinjerne kan også læses i Dansk Socialrådgiverforenings FAQ om arbejdsmiljø og corona.

Det er meget vigtigt, at I som arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter inddrages i risikovurderingen og i planlægningen af genåbningen, og at I samarbejder med de andre organisationer på arbejdspladsen om det. Som sædvanlig er trioen, arbejdsmiljøgruppen og MED/SU vigtige fora for drøftelserne. Her får I en særlig opgave med systematisk gennemgang af arbejdsprocesser, lokaleindretning, adgangsforhold, m.v.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer jer til at lægge øret til jorden i forhold til at skaffe jer overblik over medlemmernes bekymringer og forhåbninger til genåbningen, og formidler dem til jeres ledelse. Det er meget vigtigt, at der bliver taget hånd om utrygge og sårbare kolleger, og at det bliver tydeligt, hvordan disse skal beskyttes.

Der er det særlige ved denne retningslinje, at det er arbejdsgiverorganisationerne, som er afsender. Samtidig er den ligesom en række af de retningslinjer, som myndighederne har udsendt, hurtigt lavet, og DS forventer, at den vil blive opdateret.

Nogle af de punkter, hvor retningslinjen kunne være bedre, handler om de pukler af arbejdsopgaver, som mange steder har hobet sig op, håndtering af møder med borgere i særlig risiko, konkrete anbefalinger vedr. møder i borgerens hjem, antal borgermøder set i lyset af hygiejnekravene samt håndtering af det fortsatte hjemmearbejde. Hvis I oplever at vejledningen er mangelfuld i forhold til jeres behov, er I velkomne til at kontakte DS’ arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen, ehp@socialraadgiverne.dk

Bemærk, at de nye retningslinjer understreger, at det er arbejdsgivernes ansvar at sikre en forsvarlig indretning af arbejdspladserne, så medarbejderne kan føle sig trygge ved genåbningen.

I Dansk Socialrådgiverforening arbejder vi for, at der bliver taget højde for de sagspukler, der er opstået som følge af nedlukningen. Og vi opfordrer til at rejse diskussionen om dette også lokalt, for at synliggøre behovet få tilført ekstra midler.

Det skal bemærkes, at vi forventer at der en af de nærmeste dage bliver offentliggjort en bekendtgørelse vedr. genåbning af beskæftigelsesindsatsen, hvor der for Vestdanmark både vil være mulighed for genåbning digitalt og fysisk og for Østdanmark i første omgang alene digitalt.

Med venlig hilsen

Mads Bilstrup