Overgrebspakke får blandet modtagelse

Med regeringens nye overgrebspakke skal der blandt andet følges op på underretninger inden for 24 timer. Socialrådgiver-formand Bettina Post roser flere af pakkens initiativer, men understreger samtidig behovet for at skabe tid til sagsbehandlingen.

Reaktionerne på regeringen nye tiltag mod omsorgssvigt og overgreb mod børn i den såkaldte ”overgrebspakke” har både høstet ris og ros blandt fagfolk. I Dansk Socialrådgiverforening kalder formand Bettina Post pakken for ”en blandet buket”.

– Pakkens initiativer kan forhåbentlig medvirke til at opdage overgrebene tidligere og dermed minimere skaderne hos børnene. Men jeg har hørt flere forvente, at problemet med overgreb og omsorgssvigt nu bliver elimineret, og det gør det jo ikke. Voksne holder jo ikke op med at forgribe sig på børn, fordi der kommer nye regler og kortlægninger, så det er ikke nogen mirakelkur, siger Bettina Post.

Behov for bedre vilkår

Et af de konkrete initiativer, som socialrådgiverformanden roser, er pligten til at undersøge alle underretninger inden for 24 timer. Men hun efterlyser samtidig, at der bliver taget hånd om vilkårene for de socialrådgivere, der arbejder på børne- og familieområdet.

– Det er jo ikke nok, at underretningerne håndteres i lyntempo. Der skal også være både politisk og økonomisk opbakning til efterfølgende at gøre det, som en faglig vurdering anbefaler. Jeg modtager jævnligt mails fra socialrådgivere, som allerede nu er begravet i sager og opgaver, og som oplever, at det kniber med både normeringer – og dermed tid – og økonomi til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger. Jeg kan ikke få øje på noget i pakken, der tager højde for dette, siger Bettina Post.

Godt med politisk signal

Med pakken følger 315 millioner kroner, og selv om Bettina Post gerne havde set flere penge afsat til området, glæder hun sig over pengeposen. Hun mener, at pakken skal ses i et større perspektiv, fordi regeringen med finansloven samtidig vil styrke forskningen på professionshøjskolerne, som hun håber vil styrke det faglige fundament for arbejdet.

– Pakken er et politisk signal om, at dette område skal opprioriteres, så børn kan blive hjulpet tidligere og bedre.


Fakta – Overgrebspakkens fire temaer

  • Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt. Blandt andet skal relevante faggrupper uddannes og efteruddannes bedre.
  • Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats. Politi og kommunale myndigheder skal eksempelvis samarbejde tættere og dele flere oplysninger. Samtidig skal sagsbehandlere vide, hvordan de håndterer usamarbejdsvillige familier.
  • Vurdering af alle underretninger inden for 24 timer samt styrket opfølgning på underretninger.
  • Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb. Mindst én gang skal barnet til samtale uden forældre.

Der er afsat 315 mio. kroner til overgrebspakken, som skal komme fra satspuljen til overgrebspakken.

Kilde: Socialministeriet