Sæt seniorpolitikken på dagsordenen

Brug NFA’s nye dialogkort til en struktureret samtale om arbejdspladsens tilbud til seniorer i for eksempel MED/SU/AMO.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet nye dialogkort, der kan bruges til at sætte gang i en struktureret samtale om, hvilke tilbud arbejdspladsen har til seniorer, hvordan de omsættes til praksis, og hvordan seniorbegrebet i det hele taget opfattes af både medarbejdere og ledere på arbejdspladsen.

Eksempler på spørgsmål i dialogkortene:

  • Hvordan tager vi dialogen, så både medarbejdere og ledere tør være åbne om behov og muligheder?
  • Ved ledelsen, hvad der skal til, for at vores seniormedarbejdere har lyst til at fortsætte med at gå på arbejde?
  • Har vi fokus på afvikling eller udvikling i vores seniorsamtaler?

Dialogkortene bygger på data fra forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, der er et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv.

» NFA: Sådan får I gang i seniorsamtalen

» Dansk Socialrådgiverforening: Seniorordning