Kursus for AMiR – Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, om hvordan du kan udfylde rollen som AMiR og hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

På dette arbejdsmiljørepræsentantkursus får du ideer, tips og råd til, hvordan du kan opbygge et solidt netværk, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant samt hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Kurset foregår 2.-3. oktober 2019 i Vejle.

Vi kommer rundt om samarbejdet med ledelsen, TR og i MED/SU, kontakten til baglandet og sætter fokus på forebyggelse af stress.

Det er DS’ konsulenter, der underviser på kurset, som også får besøg af DS’ næstformand Ditte Brøndum.

Dansk Socialrådgiverforening gennemførte dette to-dages kursus for første gang i april i år. Der var stor interesse for kurset, som hurtigt blev fyldt op, og derfor har DS besluttet at udbyde endnu et AMiR-kursus i år.