DS’ kompetencefonde for kommunalt og regionalt ansatte giver delvis tilskud til Psykiatrifondens Psykiatrivejlederuddannelse

Psykiatrivejlederuddannelsen hos Psykiatrifonden udbydes nu i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole (tidligere PH Metropol), der står for det indeholdte diplommodul.

DS´ kompetencefonde kan yde tilskud på op til 80 procent af det kompetencegivende modul på Psykiatrivejlederuddannelsen. Et diplommodul koster i gennemsnit 9.000 kr. I ansøgningen skal der anføres, at der søges om 9.000 kr. plus eventuelle materialer og transportudgifter og altså ikke den fulde udgift til uddannelsen. Arbejdspladsen skal være indstillet på at finansiere den resterende udgift til uddannelsen.