Mere fag og arbejdsglæde – brug DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Få inspiration til hvordan trioen konkret kan arbejde med Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til den gode socialrådgiverarbejdsplads.

DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø er en række anbefalinger til arbejdspladserne om, hvad der er god standard for en socialrådgiverarbejdsplads, og hvilke faktorer, der kan understøtte udvikling af socialrådgiverfagligheden og arbejdsmiljøet.

Hvordan kan man konkret bruge de vejledende standarder på arbejdspladsen?
Der er flere muligheder:

 • Tjekliste: Hvad er vi gode til i dag? Hvad kan vi blive bedre til?
  * Giver mulighed for at blive mere bevidst om, hvilke områder der især er behov for at udvikle.
 • Målsætning: Et afsæt til at sætte konkrete mål for en forandringsproces på arbejdspladsen.
  * Giver mulighed for at omformulere et problem på arbejdspladsen til en fremtidig ønsketilstand.
 • Dialog: Inspirationsmateriale til en dialog på arbejdspladsen, hvor faglighed og arbejdsmiljø er på dagsordenen. Publikationen kan bruges til et oplæg eller bilag på et møde fx i trioen, MED/SU, klubmøde, personalemøde eller et ledermøde.
  * Giver mulighed for en fælles strategisk dialog om hvad arbejdspladsen skal sigte efter på kortere eller længere sigt.

Endelig kan de vejledende standarder også fungere som inspiration til dine personlige ambitioner som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, og give dig ideer til, hvad du især vil arbejde for, skal blive bedre på arbejdspladsen.

De ni standarder:

 1. Socialrådgiverfaglig ledelse
 2. Samarbejde om opgaveløsningen
 3. Mål og mening med arbejdet
 4. Tid til arbejdet
 5. Professionelt relationsarbejde
 6. Faglig refleksion
 7. Kompetenceudvikling
 8. Udvikling af det sociale arbejde
 9. Kontinuitet og fastholdelse i arbejdet.

Hver af de ni standarder indeholder en DS-anbefaling, et ’hvorfor’ samt forslag til hvilke elementer, man kan man arbejde på at sikre eller styrke. Publikationen er nem at overskue og hurtigt læst.

Tjek også DS’ materialesamling med løsningskataloger, der anbefaler konkrete redskaber, der matcher de vejledende standarder.

» Dansk Socialrådgiverforening: Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø
» Dansk Socialrådgiverforening: Materialesamlingen ’Sammen skaber vi forandring’