Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udsendt en nyhed om, hvorvidt smitte med coronavirus kan være en arbejdsskade. Det kan det i nogle tilfælde.

Som udgangspunkt er sygdom med COVID-19 ikke en arbejdsskade. I nogle helt særlige tilfælde vil det dog efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

For at kunne anerkende sygdom på grund af smitte med coronavirus som arbejdsskade skal det kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Det kræves også, at diagnosen COVID-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Arbejdsgiveren skal anmelde sygdom som følge af COVID-19 til forsikringsselskabet, hvis

  • diagnosen COVID-19 er stillet
  • der er sandsynlighed for, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde
  • der er udsigt til ydelser efter loven, eller hvis tilskadekomne er sygemeldt mere end 5 uger

Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Læs mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Der foregår for tiden drøftelser med Beskæftigelsesministeren om en opblødning af fortolkningen af, hvornår man er omfattet af loven. Det gælder især for de grupper, der er i direkte kontakt med borgere, der er smittet med COVID 19.