Flere rettigheder til børn kræver tid til socialrådgiverne

Regeringen skal have stor ros for at sætte de udsatte børn på dagsordenen og for at spille ud med et så ambitiøst udspil. Det vil give de børn, som det hele handler om, en langt stærkere stemme i forhold til deres egen sag, og jeg er rigtig glad for, at der også er fokus på stabilitet og tryghed for børnene, siger Mads Bilstrup.

Regeringen vil blandt andet give børn fra ti år ret til at klage over afgørelser i deres sag og mulighed for at få en støtteperson, de selv vælger. Derudover skal børn have så få forskellige sagsbehandlere som muligt. Dansk Socialrådgiverforening kalder udspillet ‘ambitiøst’ men påpeger, at ambitionerne kun kan indfries, hvis der følger ressourcer med.

– Socialrådgiveren er bindeled og tovholder i et barns sag og dermed for de forslag, som regeringen kommer med. Det er en af vores kerneopgaver at finde frem til, hvad barnet og familien har behov for gennem et tillidsfuldt samarbejde, og træffe afgørelser om, hvad der skal ske. Det kræver tid at opbygge den tillid og inddrage børnene på en god måde, siger Mads Bilstrup og påpeger, at socialrådgiverne i dag oplever et alt for højt tidspres.

– De gode intentioner om flere rettigheder, inddragelse af børnene og stabilitet i mødet med socialrådgiveren risikerer at kuldsejle i mødet med virkeligheden. De mange nye rettigheder og krav til processen kræver tid – og tid er i forvejen en stor mangelvare for socialrådgiverne, der arbejder med udsatte børn, siger han.

Der skal ressourcer med

Socialrådgiverne er i forvejen Danmarks mest stressede faggruppe, og værst ser det ud for dem, der arbejder med udsatte børn. Derfor er der brug for mange flere ressourcer til området og et loft over antallet af børn og familier, som hver enkelt socialrådgiver har ansvar for, lyder det fra Mads Bilstrup.

– Jeg er glad for, at regeringen har modet til at sætte udsatte børn på dagsordenen. Jeg håber virkelig, at de også har modet til at sætte de ressourcer af, der skal til for at føre de gode tanker ud i livet. Mange socialrådgivere, der arbejder med udsatte børn og familier, har desværre alt for ringe arbejdsvilkår og alt for lidt tid. Derfor oplever børnene ofte, at deres socialrådgiver stopper, og de må begynde forfra med en ny socialrådgiver. Der er hårdt brug for mere tid til at løfte ambitionen om at sætte børnene først. Derfor står et loft over, hvor mange udsatte børn og familier en socialrådgiver har ansvar for, allerøverst på min ønskeliste.

Bortadoption uden samtykke er meget vidtgående

Den del af regeringens udspil, der har vakt mest debat, handler om tvangsadoption. Til det siger Mads Bilstrup:

– Vi er ikke enige med regeringens forslag om at lempe kriterierne for at bortadoptere uden samtykke. Det er et meget vidtgående indgreb, som rummer store etiske dilemmaer. Som socialrådgivere ved vi, hvordan sygdom, sociale problemer og fattigdom kan sætte sig så dybt, at forældre ikke kan tage sig af deres børn. Og vi skal altid tage fat på årsagerne til, at en familie ikke fungerer. Bortadoption uden samtykke kan i nogle særlige tilfælde være den rette løsning, men vi mener ikke, at der skal flere til.

Læs Dansk Socialrådgiverforenings eget udspil til et nyt system op børneområdet ‘Tæt på Barnet‘.