LEDER: Markante socialrådgiver­aftryk på Børnene Først

"Jeres input og arbejde har dannet grundlag for, at Børnene Først indeholder mange gode elementer – også væsentligt mere fokus på forebyggelse, end der først var lagt op til."

For halvandet år siden gjorde Mette Frederiksen det klart, at nu skulle der ske noget på børneområdet. Det gav både en glæde over, at udsatte børn endelig blev storpolitik, men også en bekymring over, at fokus i så høj grad kom til at være på tvang.

Der gik så mere end et år, før regeringen kom med et konkret udspil. I mellemtiden havde fantastisk mange af jer medlemmer bidraget med jeres erfaringer, ideer og faglighed i rundspørger, i faggrupper, på Facebook, i mails, telefonsamtaler og i ressourcegruppen.

Vi havde derfor en lang række konkrete forslag, som vi kunne gå til politikerne med, så de havde dem, da de endelig skulle i gang med at forhandle.

Det handlede blandt andet om at sikre, at børn i krise skal vide, hvor de skal gå hen for at få hjælp. Om at der er brug for to socialrådgivere på de svære sager. Om behovet for en ny sagsbehandlingsproces med mindre bureaukrati. Om behovet for mere efteruddannelse med særlig fokus på det at arbejde som socialrådgiver på børneområdet – og mange andre forslag.

Det grundige forarbejde betød, at politikerne lyttede, og at en del af forslagene fra Dansk Socialrådgiverforening er at finde i den endelige aftale. Arbejdet er ikke slut. Indtil videre har vi en aftaletekst, der skal omsættes til lovgivning, vedtages, der skal laves retningslinjer, og det arbejde vil Dansk Socialrådgiverforening følge tæt.

Men jeres input og arbejde har dannet grundlag for, at Børnene Først indeholder mange gode elementer – også væsentligt mere fokus på forebyggelse, end der først var lagt op til. Træerne vokser selvfølgelig ikke ind i himlen. Aftalen løser ikke alle problemer på området – langtfra. Men som socialrådgivere ved vi, at vi arbejder skridt for skridt. Og vi skal huske at fejre det, når vi lykkes med noget. Og det gjorde vi her. Sammen.