Markante socialrådgiver-aftryk i Børnene Først

Den politiske aftale om forbedringer af indsatsen for udsatte børn indeholder konkrete forbedringer og åbner muligheder for grundlæggende forandringer. Flere af DS’ forslag er med i aftalen.

To socialrådgivere på vanskelige sager. Ny børne- og familierådgiveruddannelse. Flere rettigheder til sårbare børn. En børnevenlig indgang i alle kommuner.

Det er nogle af de konkrete forbedringer foreslået af Dansk Socialrådgiverforening, som samtlige partier i Folketinget på nær Nye Borgerlige gav hinanden håndslag på den 11. maj. Næstformand i DS, Ditte Brøndum, er glad for aftalen.

– Det er virkelig positivt, at politikerne har lyttet til os og andre gode kræfter som børneorganisationerne og De Anbragtes Vilkår. Samlet set forbedrer aftalen rammerne for det sociale arbejde med sårbare børn, unge og familier, siger hun.

Nyt system og hårdt arbejde

Dansk Socialrådgiverforening fremlagde i efteråret ’Tæt på Barnet’ med forslag til forbedringer af både rammer for det sociale arbejde, kvaliteten i sagsbehandlingen og rettigheder til børn, unge og familier. Den nye aftale indeholder mange af de samme tanker om et nyt system og nye måder at arbejde på, og det glæder Ditte Brøndum.

– Den kommende Barnets Lov skal ifølge aftalen indeholde langt større fleksibilitet, både når det gælder udredning og afgørelser, blandt andet med inspiration fra frikommuneforsøgene. Det er godt, og vi vil selvfølgelig følge arbejdet tæt.

Hun ærgrer sig til gengæld over, at partierne ikke har fundet en forpligtende løsning på det urimeligt store arbejdspres, socialrådgivernes arbejder under.

– Vi mangler stadig løsninger på nogle af de helt fundamentale problemer, herunder et loft over sagstal. Det har partierne lagt over i et partnerskab, hvor vi sammen med andre organisationer, kommuner og ministeriet skal finde løsningerne, siger Ditte Brøndum og understreger, at der skal findes penge til at føre de gode tanker ud i livet.

– Selvom der faktisk er sat en ret stor pose penge af, kræver flere af forslagene, herunder to socialrådgivere på vanskelige sager, at kommunerne får tilført flere penge. Det hårde arbejde med at sikre, at de politiske intentioner bliver til virkelighed, begynder først for alvor nu.

Fra skyttegravskrig til sagligt kompromis

Siden statsministeren i sin nytårstale sidste år satte sårbare børn på dagsordenen, har debatten ofte været præget af meget firkantede udmeldinger om tvang og forældrene. Dansk Socialrådgiverforening har arbejdet hårdt for at nuancere og kvalificere både den offentlige debat og det konkrete politiske arbejde, og Ditte Brøndum er glad for, at politikerne har lyttet til fagligheden.

– Debatten blev lidt en skyttegravskrig, men vi har hele tiden insisteret på, at man ikke kan være for eller imod anbringelser uden samtykke, ligesom man heller ikke kan være for eller imod forældrene. Og det er tydeligt, at aftalen er langt mere nuanceret og fagligt funderet med fokus på såvel den forebyggende, tidlige indsats til hele familien som kvalitet i anbringelserne. Det er vi meget tilfredse med, siger hun.

I dette notat kan du læse mere om aftalen Børnene Først og sammenligne aftalen med de forslag, som DS kom med i udspillet ‘Tæt på Barnet’.