Hver femte socialrådgiver oplever trusler om vold

Hver femte socialrådgiver har oplevet trusler om vold, og det gør socialrådgiverne til en af de faggrupper, som er mest udsat for at blive truet med vold, viser ny undersøgelse.

Godt hver femte socialrådgiver har været udsat for trusler om vold. Socialrådgivere bliver blandt andet skældt ud med ukvemsord og modtager skriftlige trusler, som også kan være rettet mod deres familie.

Det viser en ny FTF-undersøgelse om socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø, som også dokumenterer, at socialrådgivere er en af de faggrupper, der er mest udsat for trusler om vold. Når over 20 procent af socialrådgiverne har været udsat for trusler om vold, er det næsten dobbelt så mange som blandt FTF’erne generelt og i forhold til landsgennemsnittet, hvor tallet er 12 procent.

Til gengæld er der forholdsvis få socialrådgivere, som er udsat for fysisk vold sammenlignet med de andre organisationer i FTF og i forhold til landsgennemsnittet.

Som noget nyt er socialrådgiverne blevet spurgt, om de har oplevet at blive hængt ud i det offentlige rum – via Facebook eller på hjemmesider. Det har syv procent svaret bekræftende på.

Tre former for trusler eller vold

Det fremgår også af undersøgelsen, at der er stor forskel på, hvilke jobområder der er mest udsat for trusler om vold. Socialrådgivere, der arbejder med udsatte grupper (32 procent), i børne-familieforvaltningerne (31 procent) og i jobcentrene (23 procent), er mest udsatte.

Undersøgelsen viser også, at de tre former for trusler eller vold, der fylder mest, er psykisk eller verbal aggression (89 procent), truende adfærd (82 procent) og ukvemsord (74 procent). Langt færre har været udsat for trusler om deres familie og skriftlige trusler (12 procent). Og når socialrådgivere rammes af fysisk vold, er det eksempelvis i form af slag, spark, brug af genstande eller at blive spyttet på.

Faglighed forebygger vold

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ulrik Frederiksen, mener, at det er alvorligt, at så mange socialrådgivere oplever, at blive truet med vold.

– Jeg vil opfordre alle arbejdspladser til jævnligt at tjekke op på, om sikkerheden er i orden, og om voldspolitikkerne fungerer i praksis. Vi skal have mere trygge arbejdspladser, både til gavn for vores medlemmer og for borgerne. Der skal også være større fokus på, at socialfaglige metoder kan være med til at forebygge vold og trusler, for eksempel samtaleteknikker og  mæglingssamtaler.

Næste udgave af Socialrådgiveren bringer et tema om vold, hvor du kan læse om mæglingsteknikker og få viden om, hvordan arbejdspladsen og du selv kan agere i tilfælde af vold.

Læs også  Dansk Socialrådgiverforenings gode råd til voldsramte