Faggrupper: Sådan når vi regeringens 2020-mål

Forebyggelse er nøgleordet, hvis regeringens sociale 2020-mål skal nås, vurderer faggruppeformænd i Dansk Socialrådgiverforening. Men den nødvendige indsats kræver flere ressourcer.

Regeringen offentliggjorde i sidste uge en række 2020-mål for det sociale område. Blandt andet skal andelen af kvinder, der har behov for mere end ét ophold på et kvindekrisecenter, mindskes. I dag er godt hver tredje kvinde på krisecentrene genganger. I 2020 skal det være reduceret til hver fjerde.

Hvis det mål skal nås, er efterværn afgørende. Det mener Stine Rought, socialrådgiver på krisecenteret Hegnetslund og formand for Dansk Socialrådgiverforenings faggruppe for socialrådgivere ansat på kvindekrisecentre.

– For at undgå tilbagefald er der brug for, at kvinder og børn efter ophold på krisecenter kan tilbydes en periode med efterværn. Men det er meget få steder, der i øjeblikket har ressourcer til en tilstrækkelig indsats her. Derfor mener vi, at det er afgørende at sikre, at efterværn kan implementeres bredt som et fast og ensartet tilbud på alle krisecentre, siger hun.

Kvinder skal væk fra volden

Kommunernes akutboligvisitation, hvor kommunerne kun visiterer til deres egne borgere, gør det desuden svært for de voldsudsatte kvinder at få en bolig i en anden kommune. Dermed tvinges de tilbage i samme miljø, som volden foregik i.

– Det øger risikoen for, at volden, chikanen og truslerne fortsætter, selvom kvinderne har egen bolig. Kommunerne er nødt til at samarbejde, så de voldsudsatte kvinder kan få bolig i en anden kommune. Den indsats behøver ikke nødvendigvis at medføre nye udgifter, men den kræver et fleksibelt kommunalt samarbejde, vurderer Stine Rought.

Også forældreansvarsloven, som prioriterer fastholdelse af samarbejde mellem forældrene, medfører i nogle tilfælde risiko for, at den fysiske eller psykiske vold mod kvinden fortsætter, påpeger faggruppeformanden.

Indsatsen over for de voldsudsatte kvinder kan også svækkes af kommuner, som presser på for at få kvinderne ud af krisecentrene og over i billigere tilbud, inden kvindernes situation er afklaret.

– Disse ting medfører stor risiko for tilbagefald. Det har store menneskelige konsekvenser, men det er også dyrt for kommunerne.

Vigtigt fokus på reduktion af stofmisbrug

Regeringen har også lavet et 2020-mål for behandlingen af stofmisbrugere. Her skal mindst hver anden efter endt behandling enten stoppe eller reducere sit misbrug. I dag lykkes det for lige under hver tredje.

Netop fokus på reduktion er vigtigt, mener Morten Kirkegaard Petersen, socialrådgiver i Esbjerg Kommunes misbrugscenter og formand for DS-faggruppen Stofbehandlere.

– Forskning viser, at kun omkring 10 procent af de, som gennemgår døgnbehandling, stadig er stoffri efter et år. Derfor er målet om at reducere stofmisbruget vigtigt. Reduktion er en målsætning, der er realistisk for langt hovedparten af misbrugerne at arbejde for.

Morten Kirkegaard Petersen fremhæver også, at forebyggelse og fokus på årsagerne til stofmisbrug er afgørende, hvis målet skal nås.

– Afhængighed og misbrug er to forskellige ting. Vi ser børn og unge, hvis forældre og bedsteforældre er misbrugere, og som nu selv er i farezonen. Så der er i høj grad et socialt misbrugsproblem – ikke bare et afhængighedsproblem, siger han og efterlyser samtidig større fleksibilitet og flere muligheder for, at misbrugerne kan få behandling.

Enige faggrupper: Der mangler penge

Begge faggruppeformænd er bekymrede over, at regeringen umiddelbart ikke har afsat en krone til indsatsen for at nå 2020-målene.

– Som socialrådgiver på misbrugsområdet er det begrænset, hvor mange sager, vi kan have, hvis borgerne skal have en ordentlig behandling. I øjeblikket ser vi, at sagstallet stiger på området, og det får negative konsekvenser for indsatsen, siger Morten Kirkegaard Petersen.

Også Stine Rought ser en økonomisk indsats her og nu som en nødvendighed.

– Til gengæld må man så formode at kunne spare nogle penge på den lange bane i form af en styrket forebyggende indsats, som kan mindske volden i de nære relationer, siger hun.