Masser af lovændringer venter socialrådgiverne

Sideløbende med beskæftigelsesreformen skal socialrådgiverne vænne sig til en række lovændringer i det kommende år. Det fremgår af regeringens nye lovprogram. Flere af forslagene vil kunne styrke de sociale indsatser, vurderer DS.

Det kommende folketingsår byder på lang række lovforslag på beskæftigelses- og socialområdet, viser regeringens lovprogram for 2014/2015.

Som ventet kan socialrådgiverne på beskæftigelsesområdet i forbindelse med reformen af beskæftigelsesområdet også se frem til en reform af refusionssystemet, viser lovprogrammet på beskæftigelsesområdet.

Reform kan føre til social eksport

Forslaget om ændringer af refusionen af de godt 100 milliarder, der bruges til forsørgelse og indsats på beskæftigelsesområdet, forventes fremsat som lovforslag i januar 2015. Det indebærer, at refusionssatsen efter en periode nedsættes væsentligt på alle overførselsindkomster. Uden dette tiltag vil den seneste beskæftigelsesreform fra juni i år stort set ikke give nogen besparelser, skriver Altinget.dk.

Men en brat aftrapning af refusionssatserne kan i værste fald føre til ny kassetænkning i kommunerne og social eksport af borgere på overførsler, advarer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Risikoen er, at kommunerne af hensyn til økonomien fristes til social eksport, hvor de forsøger at skille sig af med borgere på dyre ydelser. Det kan også føre til et tidligere stop af sygedagpenge, som vi har set tendenser til tidligere, når refusioner ændres. Generelt skal man i en sådan reform være opmærksom på, at kommunerne ofte reagerer prompte på refusionsomlægninger.

Tiltrængt lovændring om efterudbetaling

Til gengæld er der også udsigt til lovforslag, som skal sikre borgere, der har fået efterudbetalt ydelser på baggrund af, at de har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene.

– Vi har set borgere, som bliver fanget i en fælde og mister retten til ydelser, fordi de på grund af en efterudbetaling opnår en højere indtægt. Derfor er det meget positivt, hvis vi får en lovændring, som kan forebygge, at det sker, siger Majbrit Berlau.

Styrkelse af indsats mod vold og trusler

Lovprogrammet indeholder også lovforslag, som skal gøre det lettere at styrke indsatsen mod vold, trusler og anden krænkende adfærd mod ansatte.

– En styrkelse af denne indsats er enormt vigtig, og vi vil holde politikerne op på den intention. Det er fuldstændig uacceptabelt, at socialrådgivere og andre offentligt ansatte udsættes for vold og chikane, bare fordi de passer deres arbejde, understreger Majbrit Berlau.

Nye indsatser for misbrugere og unge kriminelle

På socialområdet planlægger regeringen blandt andet lovforslag om at forpligte kommunerne til at tilbyde anonym behandling til personer, der har stofmisbrug som primært problem, men som uden muligheden for at være anonyme ikke ville henvende sig i behandlingssystemet. Lovforslaget skal forebygge, at disse borgere på sigt opbygger andre sociale problemer.

– Vi ser frem til at få styrket indsatsen over for borgere med misbrugsproblemer. Det kan være et skridt på vejen mod en reel behandlingsgaranti af misbrugere, og det er enormt positivt, siger Majbrit Berlau.

Desuden er der fra Justitsministeriets side udsigt til et lovforslag vedrørende unge kriminelle, som inddrager brug af forsoningsmøder og styrket fokus på samfundstjeneste med inspiration fra Nordirland.

Den nordirske model arbejder ud fra tænkningen i ’restorative justice’, hvor offer og gerningsmand mødes og sammen kan aftale, hvad gerningsmanden skal gøre for at råde bod på sin handling. Det vil åbne for nye indsatsmuligheder for socialrådgiverne på dette område, vurderer Majbrit Berlau.