Minister lytter til socialrådgivernes reform-kritik

Efter kritik fra blandt andre socialrådgiverne udsendte beskæftigelsesministeren efter kun 31 dage med kontanthjælpsreformen en ny vejledning, som skal sikre, at udsatte unge ikke bliver tvunget til at tage en uddannelse, som de ikke er klar til.

Socialrådgivere har efterlyst en tydeligere vejledning til kontanthjælpsreformen for at undgå, at sårbare unge bliver tabere.  Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har lyttet og har præciseret reglerne for visitation af unge.

Ministeren har også udsendt en ny bekendtgørelse, som undtager de unge på barsel for den lave uddannelsesydelse.

Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar, betyder, at unge, som visiteres ”uddannelsesparate”, vil blive sat ned fra en kontanthjælp på 10.500 kroner om måneden til 5857 kroner i uddannelseshjælp.

Reaktionen fra ministeren kommer efter, at en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet dokumenterer, at kommunerne vurderer de unge kontanthjælpsmodtagere vidt forskelligt. I Halsnæs Kommune er eksempelvis 87 procent af de unge på kontanthjælp vurderet som uddannelsesparate, mens tallet i Allerød ligger på 14 procent.

Fællestillidsrepræsentant skabte debat

”Herligt”, ”positiv” og ”kærkommen ændring”. Sådan lyder reaktionen på ministerens indgreb fra nogle af de socialrådgivere, som har været med til at gøre opmærksom på, at den nye lov ikke fungerer efter hensigten. Og at forklaringen på den store forskel i kommunernes visitation kan skyldes økonomitænkning, da det er langt billigere for kommunerne at have uddannelsesparate unge end aktivitetsparate.

– Det er positivt, at det med ministerens reaktion nu sikres, at der bliver kigget på sagerne en gang til, og at der lægges op til en grundig visitation, så vi er helt sikre på, at de unge får det rigtige tilbud, siger Henrik Hald, der er fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune.

I samarbejde med regionsformand Mads Bilstrup tog Henrik Hald initiativ til en pressemeddelelse, hvor kommunerne blev opfordret til at leve op til kontanthjælpsreformens mål og hensigter – herunder den rette visitation.

Baggrunden var, at flere unge, der har psykiske lidelser, er indlagt eller er i behandling på psykiatrisk hospital samt meget bogligt svage unge af Randers Kommune var blevet visiteret som uddannelsesparate. Det var lykkedes at visitere 70 procent af de unge kontanthjælpsmodtagere ”uddannelsesparate”.

En række medier satte fokus på problemet, og Henrik Hald blev interviewet af blandt andre Jyllands-Posten, TV2 Østjylland og Randers Amtsavis.

– Det gav en kæmpe debat og blev et stort politisk diskussionsemne, fortæller fællestillidsrepræsentanten.  Han håber, at politikerne i Randers Kommune kan blive enige om at revisitere de unge – hvilket de afviste, før de nye retningslinjer kom ud.

» Læs mere om kommunernes visitation af unge samt socialrådgivernes kritik af den i fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer 27. februar.