Støtteerklæring til ansatte på psykiatrisk bosted Lindegården

Dansk Socialrådgiverforening har i dag sendt en støtteerklæring til de ansatte på det psykiatriske bosted Lindegården, som holder fagligt møde for at sætte fokus på den manglende sikkerhed – en af deres kolleger blev dræbt af en beboer i sidste måned.

Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse udtrykker med denne udtalelse vores støtte og opbakning til medarbejderne på Lindegården, der i dag er samlet til fagligt møde. Dansk Socialrådgiverforening bakker fuldt og helt op om medarbejdernes berettigede krav på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Dansk Socialrådgiverforening arbejder for, at alle medarbejdere, der har opgaver med psykisk syge borgere, kan forvente en forudsigelig og sikker hverdag, hvor der både er fokus på borgerens behov og vilkår og samtidigt på medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vi støtter kravet om udvikling af særlige tilbud til borgere, der ikke kan håndteres forsvarligt i de rammer, der er på botilbud af Lindegårdens karakter.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer Københavns Kommune til omgående at etablere de nødvendige foranstaltninger på Lindegården og andre lignende institutioner, der kan sikre medarbejderne sikkerhed og et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø i hverdagen.

På vegne af Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening
Formand Majbrit Berlau