Socialrådgivere bygger bro mellem sygehusene og kommunerne

Hvis man vil nedbringe antallet af indlæggelser på sygehusene, er der ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken. Alle fem regioner har særdeles positive erfaringer med at bygge bro mellem regioner og kommuner - og dermed forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Socialrådgivere bygger bro mellem sygehusene og kommunerne

Samarbejdet i sundhedssystemet fungerer langt fra optimalt i dag, og den nye sundhedsreform skal derfor bygge en langt stærkere bro mellem sygehusene og kommunerne. Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han løftede sløret for sin sundhedsreform.

Men der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken. For alle fem regioner har særdeles positive erfaringer med projekter, der bygger bro fra børne- og ungdomspsykiatrien på sygehusene til den kommunale verden, konkluderer COWI, som har evalueret satspuljeprojekterne for Sundhedsstyrelsen.

Regionerne har igennem de seneste tre år haft Tværfaglige Udgående Teams (TUT) med socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, pædagoger og lærere, som har udfyldt det hul, der ofte opstår, fra barnet udskrives fra psykiatrien og til kommunen er klar til at tage over.

COWI skriver i evalueringen, at det er centralt for projekternes brobyggende funktion, at TUT teamet inkluderer socialrådgiverkompetencer… Kombinationen af socialfaglige og psykiatriske kompetencer i teamet gør det således muligt at koordinere og skabe samarbejde mellem henholdsvis psykiatrien og den kommunale sektor.

Bred erfaringerne ud til hele sundhedsområdet

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, opfordrer politikerne til at bygge videre på erfaringerne fra disse projekter og brede dem ud til hele sundhedssystemet, hvis de ønsker at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige sektorer i sundhedssystemet.

– Det skaber rigtig gode resultater at bringe de socialfaglige kompetencer ind i sundhedssystemet. De socialrådgivere, der arbejder på sygehusene, er afgørende for, at patienterne får et godt liv, når de bliver udskrevet, og dermed også undgår genindlæggelser, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har tidligere rost TUT-projekterne, og ved præsentationen af regeringens sundhedsreform brugte hun som eksempel en psykisk sårbar 17-årig pige, som ikke må ende som kastebold mellem kommune og region, når hun udskrives fra psykiatrien til den videre behandling hos egen læge og kommunal opfølgning.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har derfor spurgt Ellen Trane Nørby, om hun vil sikre, at de tværfaglige udgående teams bliver en fast del af sundhedsvæsenet, nu hvor satspuljeprojekterne er afsluttede. Det svarer hun ikke på, men henviser i stedet til, at der i den nye satspuljeaftale er afsat 215 mio. kr. i en fremskudt funktion fra børne- og ungdomspsykiatrien i hele landet.

”Den udadvendte funktion fra behandlingspsykiatrien er en høj prioritet for regeringen, da vi for længst har opdaget, hvad et godt samarbejde på tværs af sektorer kan betyde,” skriver hun i et svar til DS.

DS har også spurgt sundhedsministeren, om hun i forbindelse med sundhedsreformen vil sikre, at sundhedsvæsenet fremover har tilstrækkelige med socialrådgiverkompetencer til at kunne stå for samarbejdet og koordinationen mellem psykiatri og den kommunale sektor. Til det svarer Ellen Trane Nørby:

”Vi har med sundhedsreformen sat streg under, hvor vigtigt samarbejdet på tværs er – vi vil oprette 21 sundhedsfællesskaber, der netop skal stå for de gode samarbejder på tværs – og det gælder bestemt også i psykiatrien, hvor eksempelvis børn og deres forældre har stærkt behov for de sammenhængende tilbud tæt på, hvor de bor.”