Realitetstjek af samtidsroman

Socialrådgiver Sisi Ploug Pedersen hjalp Katrine Marie Guldager med researchen til ”Endnu en dag i Guds skaberværk”. Da romanen var færdig, fik hun mulighed fra at realitetstjekke teksten, inden den gik i trykken.

 

– Katrine ringede til mig og forklarede om bogen og socialrådgiveren Lotte, og at hun havde brug for noget input. Vi havde en lang snak, og så ringede hun igen efter 14 dage med nogle opfølgende spørgsmål, fortæller Sisi Ploug Pedersen, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforenings faggruppe Børn, Unge og Familier.

Sisi Ploug Pedersen er en blandt flere socialrådgivere, som har bidraget med input til Katrine Marie Guldagers seneste roman ”Endnu en dag i Guds Skaberværk”. Hun har blandt andet fortalt om arbejdet med børnesager og kommenteret på Lottes afskedigelsessag. Hun kan godt genkende sig selv i romanens beskrivelse af, hvordan det er at arbejde som socialrådgiver. Især hovedpersonen Lottes måde at agere på i forhold til ledelsen er meget genkendelig.

– Jeg har altid sagt min mening til ledelsen, og jeg er da også mere end en gang blevet bedt om at møde op til en samtale hos min leder, hvis jeg havde udtrykt mig markant på et personalemøde. Jeg var ofte den, der gik forrest, og det har nok været medvirkende til, at jeg gik ind i det fagpolitiske arbejde, siger Sisi Ploug Pedersen, som ud over at være faggruppeforkvinde også er medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.

Ulovlig registreringskultur

Om den ulovlige registreringskultur i børnesager, som er beskrevet i romanen, siger Sisi Ploug Pedersen:

– Jeg har ikke kendskab til, at der bliver begået systematisk snyd, men når jeg kigger tilbage på mine egne sager, kan jeg tænke, at der er nogle børnesamtaler, som skulle være beskrevet lidt bedre, inden jeg satte flueben ved opgaven for at nå det, inden jeg blev overhalet af tidsfristen, fortæller Sisi Ploug Pedersen, som i øvrigt ikke længere er kommunalt ansat, men er generalsekretær i ’HOME-START Familiekontakt Danmark’

Og i juli fik Sisi Ploug Pedersen tilsendt det færdige manuskript, så hun kunne læse det, inden det gik i trykken.

– Det har været spændende både at være med til at komme med input og efterfølgende at få lov at læse manuskriptet, hvor der kun var ganske få småting, som jeg kommenterede på. Under læsningen havde jeg selvfølgelig fokus på, at det er fiktion, men jeg synes, at Katrine skildrer socialrådgivernes virkelighed godt. Når man læser bogen, så er der ikke noget, hvor man tænker, at det kunne ikke ske i virkeligheden, lyder vurderingen fra Sisi Ploug Pedersen.


I Gyldendals podcast-serie ’Velfærdssamfundets vogtere’ kan du møde socialrådgiver Sisi Ploug Pedersen, hvor hun bliver interviewet af forfatteren Katrine Marie Guldager om det sociale sikkerhedsnet i Danmark.
» Lyt med på stream.gyldendal.dk/har-vi-et-ordentligt-socialt