AMiR-Webinar: Hjemmearbejdspladsen i et arbejdsmiljøperspektiv

I september afholder Dansk Socialrådgiverforening et webinar for arbejdsmiljørepræsentanter om reglerne for hjemmearbejdspladser, krav og ideer til indretning og om arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

Hjemsendelse under corona har betydet, at mange har skullet arbejde hjemmefra, og Arbejdstilsynet har opfordret til at finde hurtige og praktiske løsninger. Hverdagen er ved at vende tilbage, men der er fortsat mange, der arbejder hjemmefra.

Der er god grund til, at vi ser på, at de, der arbejder hjemmefra, også har gode forhold at gøre det under. For når hjemmearbejdet har et vist omfang, træder arbejdsmiljølovgivningen i kraft, og AMiR skal have styr på reglerne.

Vi har inviteret Anne Lintrup til at undervise. Hun er arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut og cand.mag. i psykologi og arbejdslivsstudier.

» Tilmeld dig i kalenderen
Tilmeldingsfrist: 7. september 2020